המדרשה לכלבנות

ועדת חינוך ומדרשה מציגה:

דבר יו"ר הועדה

אנו מאמינים כי המדרשה הינה הזרוע המבצעת של ועדת חינוך ומדרשה, באמצעותה נבקש להוות גוף הכשרה מקצועי וערכי במערכת הכלבנית המתועדת והכללית. אנו רואים במדרשה גשר בין ההתאחדות הישראלית לכלבנות לכלל הציבור הישראל. 

אני שמח להציג בפניכם את שלושת המסלולים העתידים להיפתח כבר בחודש ינואר, 2019 (פרטים נוספים אודות תכניות הלימודים, תנאי הסף והליכי הרישום יתפרסמו בהקדם):

 • מדרשה בסיסית: מבוא לכלבנות. תפתח ב-28 בינואר, 2019.
 • מדרשה מתקדמת בסימן גידול: ארגז הכלים למגדל. תפתח ב-29 בינואר, 2010. (מיועדת לבוגרי המדרשה הבסיסית בלבד).
 • כלבידע: מפגשי ידע וסדנאות מעשיות בנושאים כלבניים שונים, פתוחים לקהל הרחב.

כמו כן, אני מבקש להודות לכל קודמינו בתפקיד על העשייה הברוכה ולהציג בפניכם את צוות חברי ועדת המדרשה המתחדשת:

 • טל יפה – יו"ר. 
 • אנה פטימקו – מזכירת הועדה. 
 • אגנס קרטס גנעמי. 
 • שרין עמיאל סרוסי. 
 • חן קויפמן.
 • אבישג מורגנשטרן.
 • הילה הדר.
 • אילנה גוטמן. 
 • *מינוי ועדת גידול*