!-- Facebook Pixel Code -->

צור קשר

כתובת:
רח' המסגר 6 קומה 1, אור יהודה
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 162 אור יהודה 6025101

טלפון : 03-672-71-74
פקס :   03-672-71-73

קבלת קהל:
יום א' – 16:00-18:00
יום ב' – 09:00-11:00
יום ג' – 09:00-11:00
יום ד' – 15:00-17:00

מענה טלפוני:

ימים א',ב',ג',ד'
בין השעות
12:00-14:00

תוכלו לפנות אלינו גם באמצעות דואר אלקטרוני:

תעודות אלוף, צילומי אגן ומרפקים, מודעות יד 2, אישור טהור גזע – יוליה
המלטות – יפעת

תעודות ייבוא, העברת בעלות ונושאים כלליים – סימה

נושאים כספיים – הדסה