צור קשר

כתובת:
 רח' המסגר 6 קומה 1, אור יהודה

טלפון : 03-672-71-74
פקס :   03-672-71-73

קבלת קהל :

יום א' – 16:00-18:00
יום ב' – 09:00-11:00
יום ג' – 09:00-11:00
יום ד' – 15:00-17:00

מענה טלפוני:
ֿימים א',ב',ג',ד'
בין השעות 12:00-14:00

תוכלו לפנות אלינו גם באמצעים דואר אלקטרוני:

מחלקה

כתובת מייל

המלטות

תעודות יבוא

העברת בעלות

sima@ikc.org.il

תעודות אלוף


צילומי אגן ומרפקים


מודעות יד 2


אישורי טהור גזע

Julia@ikc.org.il

פניות לועדת גידול

breeding@ikc.org.il

פניות לועדת תערוכות

shows@ikc.org.il

נושאים כספיים

accounts@ikc.org.il

נושאים כלליים והנהלת העמותה

ikc@ikc.org.il

פניות ליו"ר ההתאחדות

alon@ikc.org.il

פניות למבקר ההתאחדות

mevaker@ikc.org.il

פניות לבית הדין

tribunal@ikc.org.il

כתובת למשלוח דואר:

ההתאחדות הישראלית לכלבנות
ת.ד. 162, רח' המסגר 6