!-- Facebook Pixel Code -->

קטגוריה - Uncategorized

Uncategorized חדשות ועדכונים

ביקורות שגר ומה"ג

לאור הנחיות ממשלת ישראל, בכל הנוגע לפתיחת בתי עסק, אנו שמחים לבשר כי ניתן יהיה לבצע ביקורות שגר ומה"ג. להלן הבהרות לגבי אופן מתן השירות:ביקורת שגר...

Uncategorized

נפתחה ההרשמה לקורס כלבנות בסיסי

ההתאחדות הישראלית לכלבנות שמחה לפתוח מחזור חדש "מבוא לכלבנות" קורס הכלבנות הבסיסי של המדרשה לכלבנות. קורס המדרשה הבסיסית הוא שער הכלבנות המקצועית...

Uncategorized

Elementor #9161

 הודעהלמגדלים .בית הדין של ההתאחדות דחה טענה של מגדלת לפיה לא חלה עליה החובה לדווח על שגיאות פוסלות וקבע כי אותה מגדלת פעלה בניגוד להוראות נוהל הגידול בדבר...

Uncategorized

השתתפות בצער

ההתאחדות הישראלית לכלבנות משתתפת בצערה של עובדת ההתאחדות הגברת אולגה בילמן עם מות אביה ומאחלת למשפחה לבל ידעו עוד צער

Uncategorized

רישום לתערוכה

קישור לרישום מקוון לתערוכה הבנינלאומית סביון 2019: לחצו כאן קישור לרישום מקוון לתערוכות פעוטות גורים וקשישים : לחצו כאן  קישור לרישום מקוון לאלוף האלופים: לחצו...