קטגוריה - Uncategorized

Uncategorized

השתתפות בצער

ההתאחדות הישראלית לכלבנות משתתפת בצערה של עובדת ההתאחדות הגברת אולגה בילמן עם מות אביה ומאחלת למשפחה לבל ידעו עוד צער

Uncategorized

רישום לתערוכה

קישור לרישום מקוון לתערוכה הבנינלאומית סביון 2019: לחצו כאן קישור לרישום מקוון לתערוכות פעוטות גורים וקשישים : לחצו כאן  קישור לרישום מקוון לאלוף האלופים: לחצו...