גזעים

הפודל

מאת: איריס פז, המועדון הישראלי לפודל תמונות: אמיר פז שייך לקבוצה 9, כלבי לוויה ושעשוע מידע כללי:גזע בעל גודל וצבע מגוונים, שניתן להתאמה לאורח החיים...

קטגוריה - גזעים

גזעי הכלבים
מבחינה זואולוגית כל הכלבים המוכרים לנו שייכים למין אחד "כלב הבית" (Canis lupus familiaris)
בעולם מוכרים למעלה מ-300 גזעים שונים של כלבים.
מהו גזע? "גזע הינו קבוצה של פרטים בעלי מאפיינים משותפים, שמבחינים אותם מחברים
אחרים באותו המין ואשר יכולים להיות מועברים לדור הבא בתורשה. מין הינו תוצר הטבע ואילו
גזע נוצר ע"י תרבות או אופנה בזירת התערוכות" (ריימונד טרייקה, אומץ ע"י ה-FCI ב1984).
כל גזע כלבים מוגדר ע"י תקן גזע – הגדרה כתובה ומוסכמת של קבוצת מאפיינים, צורה והתנהגות
שמגדירה ומבחינה גזע זה מאחרים.
הפדרציה הכלבנית הבינלאומית FCI מחלקת את כלל געי הכלבים ל-10 קבוצות, של גזעים בעלי
קרבה מבחינת מבנה, התנהגות ושימוש.