!-- Facebook Pixel Code -->

קטגוריה - קבוצה10 – כלבי רוח

גזעים קבוצה10 - כלבי רוח

בורזוי

גזע בורזוי BORZOI - RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA שייך לקבוצת כלבי רוח מאת: קסניה גלנצן, החוג הישראלי לכלבי רוח, תודה לד״ר צפרא סיריק ולילנה בלקירבה.תמונות: קסניה...