!-- Facebook Pixel Code -->

קטגוריה - קבוצה 1 – כלבי רועים

גזעים קבוצה 1 - כלבי רועים

קולי ארוך שיער

קולי ארוך קולי ארוך - שיער Rough Collie שייך הגזע שייך לקבוצה כלבי רועים, קטגוריית כלבי צאן מאת: טל יפה, החוג הישראלי לכלבי רועיםתמונות : יגאל פרדו, יוסי...