דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)

נוהג צעיר – דברי ברכה וחוקי הליגה

שלום רב,

כאן טל יפה, מעתה מנהל ליגת הנוהג הצעיר ולמעשה מועדון אשר עתיד לאגד כל הפעילות הכלבנית הקשורה לפעילויות הנוהג הצעיר בישראל. אני שמח בזכות לעסוק בדור העתיד של הכלבנות הישראלית ושאיפתי לראות את ליגת הנוהג הצעיר עומדת ברף מקצועי וערכי שיהווה עמוד האש במערכת הכלבנית בישראל.

ברצוני להודות לכל קודמיי העוסקים במלאכה שהקדישו זמן רב ובעיקר לגברת גלי סוקולובסקי אשר מסיימת תפקידה בכבוד בהותירה נעליים גדולות בתפקיד.

ההסבר הבא מגדיר נהלי ליגת הנוהג הצעיר כפי שתחול בשנת 2018, הכוללים כללי הניקוד הנצבר, השתתפות בגמר, ארגון תחרויות הליגה ופעילויות נלוות. הניקוד הנצבר בתחרויות הנוהג הצעיר יחל בתחרות ליגת הנוהג הצעיר שתתקיים במסגרת התערוכה הבינלאומית בחודש אפריל ויגלם הישגיות והתמדה בתחרויות ליגת הנוהג הצעיר.

ניקוד

 • סך תחרויות ליגת הנוהג הצעיר לשנת 2018, במסגרתן יינתן ניקוד נצבר, יעמוד על 6 תחרויות – כולל שתי תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות שתתקיימנה באפריל ובאוקטובר.
 • הניקוד הנצבר יחושב מ-5 התערוכות הטובות ביותר של כל משתתף. (כלומר- יתאפשר לכל משתתף בשנת 2018 להחמיץ תערוכה אחת מבלי שניקודו הכללי ייפגע ביחס לאחרים).
 • הניקוד הנצבר יינתן למתחרים בקבוצות הצעירים והבוגרים. לא יינתן ניקוד נצבר למתחרים בכיתת "מתחילים".
 • בתחרויות הנוהג הצעיר ימוקמו המתחרים במקומות 1-3 בלבד והניקוד בתחרויות הליגה, עפ"י המפתח המופיע מטה, יהיה ניקוד נצבר בין כל שש תחרויות הליגה משך השנה.
מקום ראשון 10 נק'
מקום שני 8 נק'
מקום שלישי 6 נק'
השתתפות בתחרות 3 נק'

 

תחרות הגמר והמוקדמות

 • לגמר יעלו 4 המתחרים שצברו את מרב הנקודות בכל אחת משתי הכיתות: צעירים ובוגרים. כשמונה או יותר במידה וישנו תיקו בין המתחרים – הלוא הם "העולים למוקדמות הגמר".
 • במסגרת מוקדמות גמר הנוהג הצעיר יתחרו "העולים במוקדמות הגמר" ומהם יבחרו 4 העולים לגמר מבלי קשר לניקוד הנצבר במהלך השנה.
 • בתחרות הגמר ידורגו המתחרים במקום 1-4.
 • השתתפות במוקדמות הנוהג הצעיר תתאפשר למתחרים שעלו בניקוד הנצבר ועמדו בהירתמות לסיוע בעשייה הכלבנית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות בלפחות הזדמנות אחת מבין רשימת ההזדמנויות שתוצע על ידי הנהלת מועדון הנוהג הצעיר למתחרים מעת לעת, בהתאמה לגילם. לדוגמא: סיוע בתערוכות בינלאומיות (סיוע בהקמה/פירוק התערוכה- כגון מלאכת איסוף ופריסה של קונוסים ; סיוע בתפקידי זירה – מנהל זירה, מזכיר שולחן, מזכיר שופט ; סיוע בחלוקת רוזטות בזירה המרכזית לזוכים ; סיוע לכלבנים מבוגרים בפריקת והעמסת הציוד) , סיוע בהכנת כתבות וחומרי עיון לאתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות (קיום ראיונות עם שופטים וכלבנים ותיקים) ועוד.

 

פרסום

 • פרסום תחרויות הליגה ופעילויות נלוות יעשה באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות וכן באמצעות דוא"ל למבקשים להירשם בקבוצת התפוצה של מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • פרסום תוצאת הליגה באופן שוטף יעשה באזור שיוקצה לכך באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • פרסום תחרויות ליגה בהן יינתן ניקוד נצבר יעשה לא מאוחר מחודש ימים לפני מועד התחרות על מנת לאפשר למתחרים זמן דרוש להתארגנות ותכנון מוקדם.

פעילויות נלוות

 • במסגרת פעילות מועדון הנוהג הצעיר יקוימו גם פעילויות שונות להגברת הידע, העניין והערכים הכלבניים העולים בקנה אחד עם מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות. אלו יפורסמו באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • מועדון הנוהג הצעיר יהיה רשאי להזמין מרצים ומנחים בתשלום בנושאים רלוונטיים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (מועדונים ועמותות).

ארגון והפקת תחרויות נוהג צעיר

 • תחרויות ליגת הנוהג הצעיר תאורגנה בשני אופנים: תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות ותחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות תעמוד מול נציגי ועדת תערוכות/הנהלת התערוכה באשר לכל הליכי הפקת התחרות ובכללם שיבוץ שופטים, זירות, זמנים וכו'.
 • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר תארגן תחרויות באופן עצמאי או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים). במסגרת שיתוף פעולה עם חברים בהתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים) תאפשר הנהלת מועדון הנוהג הצעיר השתתפות בעלות ארגון התערוכה, כפי המפורט במסמך המצורף: "שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר".
 • שיבוץ שופטים לתחרויות הנוהג הצעיר –
  • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יתבצע ע"י ועדת תערוכות / הנהלת התערוכה בשיתוף ותיאום עם הנהלת מועדון הנוהג הצעיר.
  • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יעשה באמצעות חבירה לחברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (עמותות ומועדונים) לשיתוף בשופטים שהוזמנו על ידיהם / הזמנת שופטים ישראלים (שופטי צורה פעילים או בוגרי קורס ההסמכה לשיפוט נוהג צעיר) / הזמנת שופטים זרים המשויכים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים).

שיהיה לנו בהצלחה!

טל יפה.