!-- Facebook Pixel Code -->

תערוכת הכלבים הבינלאומית סביון 2020

תערוכת הכלבים הבינלאומית סביון 2020

אנו שמחים להכריז על פתיחת הרישום לתערוכת החורף הבינלאומית המסורתית שלנו שתערך גם השנה באולם הספורט של סביון. בתערוכה יוענקו תארי מועמדות לאליפויות ישראל השונות, מועמדות לאליפות יופי בינלאומית והסמכה להשתתפות בתערוכת קראפטס היוקרתית באנגליה. גם השנה כוללת התערוכה פאנל מכובד של שופטים ישראלים מומחים ומקיפים ולצידם מבכירי השופטים מאירופה. התערוכה תמשך על פני יומיים, בכל יום ישפטו מחצית מגזעי הכלבים. שופטי התחרות הינם: ,Andras Korozs הונגריה; Kari Jarvinen, פינלנד; Arne Foss, נורווגיה ;  Dusko Pljevic, סרביה; ד"ר צפרא סיריק, ישראל; יוסי גיא, ישראל; רלי שטרצר, ישראל; ד"ר יהודית וולף, ישראל; מאיה שחם קול, ישראל; אבי מלאך, ישראל; איריס פז, ישראל; שמשון ברגר, ישראל. ההרשמה המוזלת לתערוכה תסתיים ב-22.12.19  וההרשמה המאוחרת תסתיים ב-  12.1.20 לא יתאפשר רישום כלבים במועד מאוחר יותר.
הכניסה לקהל חינם!