תערוכות ואירועים

תאריךמועדון/חוג/אירועגזעיםשופטמקום
5/1/2019כלב השנה , אלוף האלופים וגמר הנוהג הצעירכל הגזעיםDr. Jakkel Tamas, Zvi Kupferberg, Eytan Hendel,סביון
25-26/1/2019בין לאומית סביוןכל הגזעיםLeif-Herman Wilberg, Christine Rossier , Enrico Drudi, D”r Zafra Sirik, Yochai Barak Lifak, Doron Rachlin.סביון