Uncategorized חדשות ועדכונים

שבתון ביום הבחירות לרשויות המקומיות

בעקבות החלטת הממשלה על יום שבתון לאומי ביום הבחירות לרשויות המקומיות, יהיו משרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות סגורים ביום שלישי 30.10.18 . 

נשמח לראותכם ביום חמישי ה-1.11.18