חדשות ועדכונים

קורס ליווי ותמיכה במועמדים לשיפוט

במסגרת המדיניות לעידוד הכשרתם והצטרפותם של שופטים חדשים למערכת הכלבנית הישראלית שמחים הנהלת ההתאחדות הישראלית לכלבנות,  חבר השופטים וועדת חינוך ומדרשה להכריז על השקתו של קורס ליווי ותמיכה במועמדים לשיפוט.

מטרתו של הקורס לסייע למי שהגישו מועמדתם לשיפוט, בדרכם למבחן הקבלה העיוני, ולאחר מכן ללוותם בשנת ההתמחות הראשונה. הקורס, ראשו מסוגו בישראל ומוגבל לשישה משתתפים בלבד, מציע ליווי מקצועי, כלבני, פדגוגי וחברתי למועמדים מתחילת מסלול ההסמכה ועד לסיומו המיוחל.

הקורס מיועד למעוניינים שעד למועד תחילת הקורס הגישו בקשה להתמחות לשיפוט (אליה מצורפת המלצת מועדון הגזע הרלוונטי) ושכבר עברו את ראיון הקבלה הראשוני של חבר השופטים, ועדיין לא נגשו למבחן הקבלה העיוני.

הקורס, שיפתח ב-3.1.18, כולל שני שלבים:

השלב הראשון נועד לסייע ולהכין את המעמד לקראת המבחן העיוני. חלק זה כולל 8 מפגשים שבועיים ( בהיקף של כ- 30 שעות ) שיערכו ברובם בימי ד' בערב וחלקם בימי שישי ושבת. בסיומו של חלק זה ייגשו המועמדים למבחן העיוני.

מי מהמועמדים שיעבור את המבחן העיוני, ימשיך, בנוהל שופטים הרגיל של ההתאחדות, למסלול התמחות, על כל שלביו ודרישותיו. בשלב זה יזכה המתמחה, בנוסף לליווי הרגיל של שופט מנחה, גם לכ- 15 מפגשים חודשיים (כ- 60ש') שיעסקו במגוון נושאים שיסייעו לו בהכשרתו.

עלות ההשתתפות בקורס על שני חלקיו (כשנה וחצי סה"כ) הינה 120 ₪ בלבד.

הקורס אינו חובה ואינו מחליף את המסלול הקבוע בנוהל שופטים, אלא מלווה אותו למעוניינים ומעניק לתהליך ההכשרה וההסמכה מימד פדגוגי נוסף. כל מי שרואה את עצמו/ה מועמד/ת לקורס חייב/ת ללמוד היטב את הדרישות המקדימות בנוהל שופטים של ההתאחדות. (פרק שישי בנוהל שופטים, תת פרק 2 – נהלי הכשרת שופטים http://137.117.99.64/userfiles/Nohal%20Shoftim%20v210616(1).pdf)  ולהגיש את מועמדותו (בליווית כל המסמכים וההמלצות הנדרשות) לחבר השופטים. מועמדים שיעמדו בכל הדרישות המקדימות ויגישו את כל הנדרש יוזמנו לראיון קבלה שלאחריו יקבע האם יתקבלו לקורס.

אחד השיקולים לקבלת מועמד/ת לקורס הינו עיתוי הרישום. על המעוניינים להגיש את הטפסים הנדרשים בהקדם על מנת לעבור את השלבים המקדימים ואת ראיון קבלה במועד. לקורס יתקבלו רק מי שעברו את הראיון בהצלחה במסגרת הזמן הנתונה. לפיכך אנו ממליצים להקדים ולהירשם.

 

לפרטים נוספים – יוחאי ברק ליפק – יו"ר וועדת חינוך ומדרשה 054-4745613 (בערב בלבד)

לרישום – אבי מלאך – מזכיר הנהלת חבר השופטים – [email protected]