ניתנה פסיקת בית הדין בעניין התלונה נגד אבי גולדברג – העתירה נדחתה

למרות שבית הדין מצא אותו אשם בהפרת חובת האמונים שלו כלפי חברי ההי"ל, הוא החליט שלא למנוע ממנו להיות חבר בארגון או להגיש מועמדותו לתפקיד נבחר בעתיד.

לאחר כשלוש שנות דיונים, פרסם בית הדין של ההי”ל את החלטתו בנוגע לתלונת הנהלת ההי”ל נגד יו”ר הי”ל הקודם, מר אבי גולדברג. למרות שמצא שגולדברג אכן עשה דברים בניגוד לתקנון ולחוק, לא נעתר בית הדין לבקשת ההנהלה הנוכחית להשעות את גולדברג מחברות בהי”ל או למנוע זאת ממנו בעתיד.

“סופו של דבר,” מסכם בית הדין, “אנו מחליטים לדחות את העתירה ולקבוע, כי בית הדין לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 91(ג) לתקנון התובעת, להשהות חבר בארגון מחברותו לתקופה קצובה או לצמיתות, וסמכותו על פי סעיף 91(ו) לתקנון התובעת, להורות על הפסקת כהונת נבחר בתובעת ובארגון חבר. הנתבע לא עמד בדרישות התפקיד במסגרת תחומי הפעילות השונים של התובעת, ככל שיהיה מעוניין הנתבע להיבחר לתפקיד כלשהו במסגרת התובעת וחוגיה יהיה עליו להציג החלטה זו בפני קהל הבוחרים. אין צו להוצאות.”

 

עיקרי התלונה, שהוגשה לפני כשלוש שנים, נגד יו”ר ההי”ל בין השנים 2001 ל-2008 היו בכך שגולדברג התקשר עם בית ארז בהסכם לא כתוב שלפיו תקבל ההי”ל חסות לפעילויות שונות תמורת פרסום החברה.

 

עם כניסת אטינגר לתפקיד, הוא לא מצא תיעוד על קבלת תשלום כלשהו מבית ארז תמורת הפרסום שניתן לחברה. במכתב מחברי הנהלת הי”ל בתקופת גולדברג נטען שבית ארז שילמה סך של 198,729 ? עבור חסויות. בהדרגה, הסירו חברי ההנהלה הקודמת את חתימותיהם מהמכתב, כולל צבי קופפרברג, יוחאי ברק, זוהר עוזר ושמשון ברגר.

 

לגבי טענות התובעת נכתב בפסק הדין: “הנתבע העדיף באופן מכוון ושיטתי את בית ארז, תוך שהוא מונע מנותני חסות אחרים מלפרסם בתערוכות תמורת תשלום מקובל, וזאת אף במחיר של הפיכת התערוכות להפסד לתובעת (ההי”ל). התערוכות, שהיו אמורות לשמש מקור הכנסה משמעותי לתובעת, הפכו לנטל על תקציבה.”

 

גולדברג העניק לבית ארז בלעדיות בפרסום ב”עולם הכלב” וגבה תמורת פרסום זה סכום מינימלי בלבד ששילמה בית ארז ישירות לבית הדפוס. הוא גם סירב לפנייה של חברת מזון אחרת לפרסם ב”עולם הכלב” ודרש ממנה תשלום גבוה במיוחד באופן מגמתי כדי להכשיל אותה מלפרסם.

 

“במעשיו,” כך נטען, “הפר הנתבע את חובת האמון וחובת הזהירות שלו כלפי התובעת וגרם לה לנזקים כספיים.”

 

הנתבע, גולדברג, טען שהוא פעל בהתנדבות, ביושר, בנאמנות ותוך הקפדה על תפקוד ומנהל תקין של ההי”ל. הוא טען שקבלת מוצרים ושירותים מנותני חסות עבור פרסום, במקום קבלת כספים, היא שיטה מגובלת בפעילות ההי”ל. הוא גם הכחיש מתן בלעדיות לבית ארז בפרסום בתערוכות.

 

בית דין, בראשות אב בית הדין עו”ד גבי הייק, וחברי בית הדין עו”ד רואי נגריס וד”ר תמי בר, בדק אם אכן גולדברג פעל תוך הקפדה על הוראות החוק וכללי מנהל תקין. בית הדין ציין שלא מצופה מיו”ר ההי”ל “לקחת על עצמו למלא את כל משימותיו של הגוף לבדו ובאחריותו הבלעדית. לשם כך, גם אצל התובעת קיימת חלוקת סמכויות ואף נקבע ביחס לחלקן כי הן באחריות בלעדית של הגוף שהוסמך לכך,” כגון הגזבר או יו”ר ועדת תערוכות, שכל אחד מהם אחראי לתחומו.

 

שמשון ברגר וזוהר עוזר, שהעידו בהליך, טענו שגולדברג מידר אותם ולא נתן להם למלא את תפקידם. עוזר ציין: “באף ישיבת הנהלה לא נדון הנושא הכספי. קיבלנו זאת כתורה מסיני… הגזברים הוחלפו לעתים מזומנות משום שרצית (מכוון לגולדברג) לראות בהם חותמת גומי.”

 

בית הדין התייחס להיבט המשפטי: חלוקת סמכויות היא חלק מכללית מנהל תקין, מציין בית הדין. חוק העמותות דורש מחברי ועד חובת אמון כלפי העמותה ועל הפרת חובת האמונים של נושא משרה יחולו דינים החלים על הפרת חוזה.

 

“משנוכחנו כי הנתבע הפר את הוראות התקנון, יש לבחון האם מעשיו אלו נעשו לצורך קידום מטרות העמותה תוך שמירה על חובות האמון והזהירות שחלו עליו, או שמא למטרות זרות”, כותב בית הדין. “יש ממש בטענת התובעת כי ההנהלה בראשותו של הנתבע נהגה ב’יחס מתנכר’ לנותני חסויות בכוח אחרים, על ידי ‘הברחתם’ תוך דרישה לתשלום ‘מחירים מופקעים’ בעבור פרסום בתערוכות.”

 

“הנתבע לא עמד בנטל ההוכחה, כי התקבלה תמורה ראויה בגין פרסום מוצרי רויאל קנין או בגין מתן חסויות חברות נוספות או כי הוקדש מירב ומיטב המאמץ להשיא את הכנסותיה של העמותה מארגון התערוכות ופרסום בעלוני העמותה,” ממשיך וכותב בית הדין.

 

גולדברג “הפר את חובת נאמנות וחובת הזהירות המוטלות עליו מתוקף תקפידו. על פניו עולה, כי לא רק טובתה של התובעת הי זו לבדה שעמדה לנגד עיניו בפעולותיו. התנהלותו בתפקיד יו”ר התובעת משתקפת כלא מקצועית תוך ניהול קלוקל ועד כדי רשלני של העמותה ושימור הרגלים פסולים בניהול העמותה. התובעת לא הציגה מניע מסויים לאופן פעולתו של הנתבע… נותר אפוא שככל שהראיות שהוצגו בפני בית הדין משיגות, הנתבע פעל באופן רשלני, לא מקצועי ובחוס אכפתיות ביחס לטובתה של התובעת.”

 

בית הדין סירב בסופו של דבר לקבל את דרישת הנהלת ההי”ל למנוע מגולדברג למלא תפקידים נבחרים בעתיד. “אני סבור כי הסעד שמבקשת התובעת הינו סעד קיצוני שאינו עומד בפרופורציה למחדליו של הנתבע… הגם שמכל אלה אני נוטה לקבל את הדעה שהנתבע לא ראוי לכהן אצל התובעת במשרות בעלות אחריות משמעותית כלפי חברי הנתבעת, נראה לי שמכאן ועד סילוקו של הנתבע מחברות בתובעת או פסילתו לכל משרה, הדרך קצת יותר ארוכה,” סיכם בית הדין.

Calendar

April 2020
S M T W T F S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Pages

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations March 17, 2020
   What better way to gain more subscribers and grow your email list than with a little help of a top WordPress newsletter plugin, right? Only, with so many of them on the market – which one to choose? The post Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog December 17, 2019
   Eager to learn how to monetize your WordPress site or blog in an easy way? Read our guide and learn all about it! The post Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music November 15, 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) October 1, 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • 15 best headline & blog title generator tools to easily boost your SEO September 12, 2019
   Ready to increase traffic to your website today? Use these headline generator tools and improve your click-through-rates! The post 15 best headline & blog title generator tools to easily boost your SEO appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a Facebook Page for your blog (plus PRO tips) September 4, 2019
   Wondering how to create a Facebook Page for your blog knowing that you really do need one? Follow our in depth guide and learn how to create and manage attractive and successful Facebook Page! The post How to create a Facebook Page for your blog (plus PRO tips) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Beginners guide on how to redirect a page in WordPress August 29, 2019
   Whether you’re trying to redirect a page in WordPress or just want to discover and understand why it’s important, use this guide to help you get ahead of it and learn all there is to it. The post Beginners guide on how to redirect a page in WordPress appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • The best Facebook Groups for SEO to improve your knowledge and rankings August 21, 2019
   Are you tired of searching for the best Facebook groups for SEO to improve your knowledge and learn about the tricks from the trade? The post The best Facebook Groups for SEO to improve your knowledge and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Useful rank tracking plugin and tools recommendation to improve your WordPress website SEO August 15, 2019
   Are you looking for a reliable rank tracking plugin to track your rankings on search engines and improve SEO strategy? Here is our top recommendation! The post Useful rank tracking plugin and tools recommendation to improve your WordPress website SEO appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • 6 reasons why you should never use WordPress nulled themes August 7, 2019
   What are WordPress nulled themes and should you use them, are they really that bad as people say or it’s just to scare you away from using the good stuff for free? In this article, we’re explaining in details why you should never ever use these kinds of themes. The post 6 reasons why you […]
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.