!-- Facebook Pixel Code -->

ניתנה פסיקת בית הדין בעניין התלונה נגד אבי גולדברג – העתירה נדחתה

למרות שבית הדין מצא אותו אשם בהפרת חובת האמונים שלו כלפי חברי ההי"ל, הוא החליט שלא למנוע ממנו להיות חבר בארגון או להגיש מועמדותו לתפקיד נבחר בעתיד.

לאחר כשלוש שנות דיונים, פרסם בית הדין של ההי"ל את החלטתו בנוגע לתלונת הנהלת ההי"ל נגד יו"ר הי"ל הקודם, מר אבי גולדברג. למרות שמצא שגולדברג אכן עשה דברים בניגוד לתקנון ולחוק, לא נעתר בית הדין לבקשת ההנהלה הנוכחית להשעות את גולדברג מחברות בהי"ל או למנוע זאת ממנו בעתיד.

"סופו של דבר," מסכם בית הדין, "אנו מחליטים לדחות את העתירה ולקבוע, כי בית הדין לא ישתמש בסמכותו על פי סעיף 91(ג) לתקנון התובעת, להשהות חבר בארגון מחברותו לתקופה קצובה או לצמיתות, וסמכותו על פי סעיף 91(ו) לתקנון התובעת, להורות על הפסקת כהונת נבחר בתובעת ובארגון חבר. הנתבע לא עמד בדרישות התפקיד במסגרת תחומי הפעילות השונים של התובעת, ככל שיהיה מעוניין הנתבע להיבחר לתפקיד כלשהו במסגרת התובעת וחוגיה יהיה עליו להציג החלטה זו בפני קהל הבוחרים. אין צו להוצאות."

 

עיקרי התלונה, שהוגשה לפני כשלוש שנים, נגד יו"ר ההי"ל בין השנים 2001 ל-2008 היו בכך שגולדברג התקשר עם בית ארז בהסכם לא כתוב שלפיו תקבל ההי"ל חסות לפעילויות שונות תמורת פרסום החברה.

 

עם כניסת אטינגר לתפקיד, הוא לא מצא תיעוד על קבלת תשלום כלשהו מבית ארז תמורת הפרסום שניתן לחברה. במכתב מחברי הנהלת הי"ל בתקופת גולדברג נטען שבית ארז שילמה סך של 198,729 ? עבור חסויות. בהדרגה, הסירו חברי ההנהלה הקודמת את חתימותיהם מהמכתב, כולל צבי קופפרברג, יוחאי ברק, זוהר עוזר ושמשון ברגר.

 

לגבי טענות התובעת נכתב בפסק הדין: "הנתבע העדיף באופן מכוון ושיטתי את בית ארז, תוך שהוא מונע מנותני חסות אחרים מלפרסם בתערוכות תמורת תשלום מקובל, וזאת אף במחיר של הפיכת התערוכות להפסד לתובעת (ההי"ל). התערוכות, שהיו אמורות לשמש מקור הכנסה משמעותי לתובעת, הפכו לנטל על תקציבה."

 

גולדברג העניק לבית ארז בלעדיות בפרסום ב"עולם הכלב" וגבה תמורת פרסום זה סכום מינימלי בלבד ששילמה בית ארז ישירות לבית הדפוס. הוא גם סירב לפנייה של חברת מזון אחרת לפרסם ב"עולם הכלב" ודרש ממנה תשלום גבוה במיוחד באופן מגמתי כדי להכשיל אותה מלפרסם.

 

"במעשיו," כך נטען, "הפר הנתבע את חובת האמון וחובת הזהירות שלו כלפי התובעת וגרם לה לנזקים כספיים."

 

הנתבע, גולדברג, טען שהוא פעל בהתנדבות, ביושר, בנאמנות ותוך הקפדה על תפקוד ומנהל תקין של ההי"ל. הוא טען שקבלת מוצרים ושירותים מנותני חסות עבור פרסום, במקום קבלת כספים, היא שיטה מגובלת בפעילות ההי"ל. הוא גם הכחיש מתן בלעדיות לבית ארז בפרסום בתערוכות.

 

בית דין, בראשות אב בית הדין עו"ד גבי הייק, וחברי בית הדין עו"ד רואי נגריס וד"ר תמי בר, בדק אם אכן גולדברג פעל תוך הקפדה על הוראות החוק וכללי מנהל תקין. בית הדין ציין שלא מצופה מיו"ר ההי"ל "לקחת על עצמו למלא את כל משימותיו של הגוף לבדו ובאחריותו הבלעדית. לשם כך, גם אצל התובעת קיימת חלוקת סמכויות ואף נקבע ביחס לחלקן כי הן באחריות בלעדית של הגוף שהוסמך לכך," כגון הגזבר או יו"ר ועדת תערוכות, שכל אחד מהם אחראי לתחומו.

 

שמשון ברגר וזוהר עוזר, שהעידו בהליך, טענו שגולדברג מידר אותם ולא נתן להם למלא את תפקידם. עוזר ציין: "באף ישיבת הנהלה לא נדון הנושא הכספי. קיבלנו זאת כתורה מסיני… הגזברים הוחלפו לעתים מזומנות משום שרצית (מכוון לגולדברג) לראות בהם חותמת גומי."

 

בית הדין התייחס להיבט המשפטי: חלוקת סמכויות היא חלק מכללית מנהל תקין, מציין בית הדין. חוק העמותות דורש מחברי ועד חובת אמון כלפי העמותה ועל הפרת חובת האמונים של נושא משרה יחולו דינים החלים על הפרת חוזה.

 

"משנוכחנו כי הנתבע הפר את הוראות התקנון, יש לבחון האם מעשיו אלו נעשו לצורך קידום מטרות העמותה תוך שמירה על חובות האמון והזהירות שחלו עליו, או שמא למטרות זרות", כותב בית הדין. "יש ממש בטענת התובעת כי ההנהלה בראשותו של הנתבע נהגה ב'יחס מתנכר' לנותני חסויות בכוח אחרים, על ידי 'הברחתם' תוך דרישה לתשלום 'מחירים מופקעים' בעבור פרסום בתערוכות."

 

"הנתבע לא עמד בנטל ההוכחה, כי התקבלה תמורה ראויה בגין פרסום מוצרי רויאל קנין או בגין מתן חסויות חברות נוספות או כי הוקדש מירב ומיטב המאמץ להשיא את הכנסותיה של העמותה מארגון התערוכות ופרסום בעלוני העמותה," ממשיך וכותב בית הדין.

 

גולדברג "הפר את חובת נאמנות וחובת הזהירות המוטלות עליו מתוקף תקפידו. על פניו עולה, כי לא רק טובתה של התובעת הי זו לבדה שעמדה לנגד עיניו בפעולותיו. התנהלותו בתפקיד יו"ר התובעת משתקפת כלא מקצועית תוך ניהול קלוקל ועד כדי רשלני של העמותה ושימור הרגלים פסולים בניהול העמותה. התובעת לא הציגה מניע מסויים לאופן פעולתו של הנתבע… נותר אפוא שככל שהראיות שהוצגו בפני בית הדין משיגות, הנתבע פעל באופן רשלני, לא מקצועי ובחוס אכפתיות ביחס לטובתה של התובעת."

 

בית הדין סירב בסופו של דבר לקבל את דרישת הנהלת ההי"ל למנוע מגולדברג למלא תפקידים נבחרים בעתיד. "אני סבור כי הסעד שמבקשת התובעת הינו סעד קיצוני שאינו עומד בפרופורציה למחדליו של הנתבע… הגם שמכל אלה אני נוטה לקבל את הדעה שהנתבע לא ראוי לכהן אצל התובעת במשרות בעלות אחריות משמעותית כלפי חברי הנתבעת, נראה לי שמכאן ועד סילוקו של הנתבע מחברות בתובעת או פסילתו לכל משרה, הדרך קצת יותר ארוכה," סיכם בית הדין.

Calendar

אוקטובר 2020
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pages

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? ספטמבר 10, 2020
   Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide אוגוסט 15, 2020
   Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings יולי 16, 2020
   Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference יוני 9, 2020
   Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide מאי 14, 2020
   Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • What’s the best WordPress comment plugin to use? אפריל 13, 2020
   Wondering whether to use WordPress comment plugin or go with the native option? Here are our thoughts and recommendation on which one to choose. The post What’s the best WordPress comment plugin to use? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations מרץ 17, 2020
   What better way to gain more subscribers and grow your email list than with a little help of a top WordPress newsletter plugin, right? Only, with so many of them on the market – which one to choose? The post Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog דצמבר 17, 2019
   Eager to learn how to monetize your WordPress site or blog in an easy way? Read our guide and learn all about it! The post Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music נובמבר 15, 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) אוקטובר 1, 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

  Archives

  כתובת: רח' המסגר 6 קומה 1, אור יהודה

  ת.ד. 162 אור יהודה 6025101

  טלפון : 03-672-71-74
  פקס :   03-672-71-73

  קבלת קהל :

  יום א' – 16:00-18:00
  יום ב' – 09:00-11:00
  יום ג' – 09:00-11:00
  יום ד' – 15:00-17:00

  מענה טלפוני:
  ֿימים א',ב',ג',ד'
  בין השעות 12:00-14:00