חדשות ועדכונים

משרדי ההתאחדות – משרד ללא מזומן

משרדי ההתאחדות הישראלית לכלבנות עוברים למתכונת פעילות של "משרד ללא מזומן" כאשר כל הפעילות הכספית של ההתאחדות תתבצע באמצעות תשלום באינטרנט, כרטיסי אשראי, המחאות ותשלום בבנק הדואר. המעבר יתבצע בהדרגה כאשר החל מחודש דצמבר 2018 לא יתקבל עוד במשרד תשלום במזומן, להוציא תשלום של עד 30 ש"ח בגין אישור לפטור מאגרת כלבת מוגדלת. המשתמשים בשירותי הקבלה במשרד מתבקשים להגיע כשהם מצוידים באמצעי תשלום בהתאם.