!-- Facebook Pixel Code -->

מידע מועדת גידול

רשימת אנשי קשר לחוגים והמועדונים בועדת הגידול המדעית

שלום רב,
בטבלה מטה ניתן למצוא את איש הקשר של החוג או המועדון בועדת הגידול.
אל איש הקשר ניתן לפנות בקשר למה"ג, בקורת שגר, שאלות או כל נושא אחר הקשור לועדת גידול.

ניתן תמיד לפנות גם למזכירות הועדה בכל נושא ישירות במייל [email protected]

לזר

דורית

דמיטרי

אלה

052-2733303

052-2503526

054-8884312

050-7503446

חוג/מועדון

חוג/מועדון

חוג/מועדון

חוג/מועדון

דוגה

טרייר

דני ענק

האונדס

מונדיאורינג

ספורט עבודה

שנאוצר

זעירים

בוקסר

הגנה והצלה

רידג'בק

צאן

צפוניים

 

 

 

פודל

 

 

 

רועים בלגיים

 

 

 

אופיר

גליה

משה

שרון

052-5611745

054-2222662

050-5213548

054-2620581

חוג/מועדון

חוג/מועדון

חוג/מועדון

חוג/מועדון

רועים

שוויצרים

אג'יליטי

רטריבר

רועים גרמני

פומרניין

דוברמן

רוח

שפיץ

 

ניופי

ציד

פינצ'ר

 

 

ספניאל