מועדונים

מועדון ספורט כלבי עבודה

יו"ר – אולג גלמן 054-7395542
סיו"ר – מיליק ברג 052-8914955
סיו"ר לאילוף – יוני שוורץ 057-8172628 
מזכירה וגזברית – לינה לוין 054-9995853
מבקר – בוריס שטיינקורט 054-5535334

אימייל של המועדון:
[email protected]