חדשות ועדכונים

ליגת הנוהג הצעיר 2018

שלום רב,

כאן טל יפה, מעתה מנהל ליגת הנוהג הצעיר ולמעשה מועדון אשר עתיד לאגד כל הפעילות הכלבנית הקשורה לפעילויות הנוהג הצעיר בישראל. אני שמח בזכות לעסוק בדור העתיד של הכלבנות הישראלית ושאיפתי לראות את ליגת הנוהג הצעיר עומדת ברף מקצועי וערכי שיהווה עמוד האש במערכת הכלבנית בישראל.

ברצוני להודות לכל קודמיי העוסקים במלאכה שהקדישו זמן רב ובעיקר לגברת גלי סוקולובסקי אשר מסיימת תפקידה בכבוד בהותירה נעליים גדולות בתפקיד.

ההסבר הבא מגדיר נהלי ליגת הנוהג הצעיר כפי שתחול בשנת 2018, הכוללים כללי הניקוד הנצבר, השתתפות בגמר, ארגון תחרויות הליגה ופעילויות נלוות. הניקוד הנצבר בתחרויות הנוהג הצעיר יחל בתחרות ליגת הנוהג הצעיר שתתקיים במסגרת התערוכה הבינלאומית בחודש אפריל ויגלם הישגיות והתמדה בתחרויות ליגת הנוהג הצעיר.

ניקוד

 • סך תחרויות ליגת הנוהג הצעיר לשנת 2018, במסגרתן יינתן ניקוד נצבר, יעמוד על 6 תחרויות – כולל שתי תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות שתתקיימנה באפריל ובאוקטובר.
 • הניקוד הנצבר יחושב מ-5 התערוכות הטובות ביותר של כל משתתף. (כלומר- יתאפשר לכל משתתף בשנת 2018 להחמיץ תערוכה אחת מבלי שניקודו הכללי ייפגע ביחס לאחרים).
 • הניקוד הנצבר יינתן למתחרים בקבוצות הצעירים והבוגרים. לא יינתן ניקוד נצבר למתחרים בכיתת “מתחילים”.
 • בתחרויות הנוהג הצעיר ימוקמו המתחרים במקומות 1-3 בלבד והניקוד בתחרויות הליגה, עפ”י המפתח המופיע מטה, יהיה ניקוד נצבר בין כל שש תחרויות הליגה משך השנה.
מקום ראשון 10 נק’
מקום שני 8 נק’
מקום שלישי 6 נק’
השתתפות בתחרות 3 נק’

 

תחרות הגמר והמוקדמות

 • לגמר יעלו 4 המתחרים שצברו את מרב הנקודות בכל אחת משתי הכיתות: צעירים ובוגרים. כשמונה או יותר במידה וישנו תיקו בין המתחרים – הלוא הם “העולים למוקדמות הגמר”.
 • במסגרת מוקדמות גמר הנוהג הצעיר יתחרו “העולים במוקדמות הגמר” ומהם יבחרו 4 העולים לגמר מבלי קשר לניקוד הנצבר במהלך השנה.
 • בתחרות הגמר ידורגו המתחרים במקום 1-4.
 • השתתפות במוקדמות הנוהג הצעיר תתאפשר למתחרים שעלו בניקוד הנצבר ועמדו בהירתמות לסיוע בעשייה הכלבנית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות בלפחות הזדמנות אחת מבין רשימת ההזדמנויות שתוצע על ידי הנהלת מועדון הנוהג הצעיר למתחרים מעת לעת, בהתאמה לגילם. לדוגמא: סיוע בתערוכות בינלאומיות (סיוע בהקמה/פירוק התערוכה- כגון מלאכת איסוף ופריסה של קונוסים ; סיוע בתפקידי זירה – מנהל זירה, מזכיר שולחן, מזכיר שופט ; סיוע בחלוקת רוזטות בזירה המרכזית לזוכים ; סיוע לכלבנים מבוגרים בפריקת והעמסת הציוד) , סיוע בהכנת כתבות וחומרי עיון לאתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות (קיום ראיונות עם שופטים וכלבנים ותיקים) ועוד.

 

פרסום

 • פרסום תחרויות הליגה ופעילויות נלוות יעשה באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות וכן באמצעות דוא”ל למבקשים להירשם בקבוצת התפוצה של מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • פרסום תוצאת הליגה באופן שוטף יעשה באזור שיוקצה לכך באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • פרסום תחרויות ליגה בהן יינתן ניקוד נצבר יעשה לא מאוחר מחודש ימים לפני מועד התחרות על מנת לאפשר למתחרים זמן דרוש להתארגנות ותכנון מוקדם.

פעילויות נלוות

 • במסגרת פעילות מועדון הנוהג הצעיר יקוימו גם פעילויות שונות להגברת הידע, העניין והערכים הכלבניים העולים בקנה אחד עם מטרות ההתאחדות הישראלית לכלבנות. אלו יפורסמו באזור שיוקצה לנושא באתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • מועדון הנוהג הצעיר יהיה רשאי להזמין מרצים ומנחים בתשלום בנושאים רלוונטיים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (מועדונים ועמותות).

ארגון והפקת תחרויות נוהג צעיר

 • תחרויות ליגת הנוהג הצעיר תאורגנה בשני אופנים: תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות ותחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
 • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות תעמוד מול נציגי ועדת תערוכות/הנהלת התערוכה באשר לכל הליכי הפקת התחרות ובכללם שיבוץ שופטים, זירות, זמנים וכו’.
 • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – הנהלת מועדון הנוהג הצעיר תארגן תחרויות באופן עצמאי או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים). במסגרת שיתוף פעולה עם חברים בהתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים) תאפשר הנהלת מועדון הנוהג הצעיר השתתפות בעלות ארגון התערוכה, כפי המפורט במסמך המצורף: “שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר”.
 • שיבוץ שופטים לתחרויות הנוהג הצעיר –
  • תחרויות במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יתבצע ע”י ועדת תערוכות / הנהלת התערוכה בשיתוף ותיאום עם הנהלת מועדון הנוהג הצעיר.
  • תחרויות שאינן במסגרת תערוכות בינלאומיות של ההתאחדות הישראלית לכלבנות – יעשה באמצעות חבירה לחברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (עמותות ומועדונים) לשיתוף בשופטים שהוזמנו על ידיהם / הזמנת שופטים ישראלים (שופטי צורה פעילים או בוגרי קורס ההסמכה לשיפוט נוהג צעיר) / הזמנת שופטים זרים המשויכים לפעילות הנוהג הצעיר, מקופת מועדון הנוהג הצעיר ו/או בשיתוף עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות (חוגים ומועדונים).

שיהיה לנו בהצלחה!

טל יפה.

 

שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר

 

מאת: _____________________ –  נציג חוג/מועדון: _____________________________

 

מועד התערוכה_____________________: מנהל התערוכה: _______________________

 

מיקום התערוכה: _______________________________________________________

       

טלפון : ________________________ כתובת מייל: ____________________________

 

שמות השופט/ים וארץ מוצא: _______________________________________________

האם ישנו ניסיון/זיקה לתחרות הנוהג הצעיר או למלאכת הצגת כלבים?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

תחרויות הליגה בהן ניתן ניקוד נצבר צריכות להתפרסם לפחות כחודש לפני מועד התערוכה ולכן מומלץ להגיש מסמך זה זמן רב ככל הניתן על מנת לאפשר קיום כלל ההליכים בפרק הזמן המספק. ההחלטה בדבר שיתוף פעולה עם חברי ההתאחדות הישראלית לכלבנות לקיום תחרות נוהג צעיר תינתן נוכח שיקולי זמן מספק לדיון בדבר ההחלטה ופרסום האירוע, סמיכות לאירועים כלבניים אחרים ובפרט אירועי המועדון הכלבני לנוהג צעיר, מיקום גאוגרפי, תנאי השטח,  גמישות בשעת קיום התחרות ופרטי השופט.

בחתימה על מסמך זה אני מודע לתנאים הבאים:

 • מועדון הנוהג הצעיר של ההתאחדות הישראלית לכלבנות יוכל להשתתף בעלות קיום התערוכה בסך שלא יעלה על 45 ₪ למתחרה.
 • משך תחרויות הנוהג הצעיר במפתח של כ-3 דקות למתחרה.
 • הנהלת מועדון הנוהג הצעיר מתחייבת להעביר פרטי הכלבים (בהם מספר שבב ותאריך חיסון כלבת אחרון) אשר ישתתפו בתחרות הליגה עד יום ראשון שלפני קיום התערוכה. לעיתים תעביר הנהלת מועדון הנוהג הצעיר פרטי כלבים רבים יותר מכפי שיופיעו בפועל – על מנת לאפשר רזרבה למתחרים בבחירת כלב עד רגע התחרות.
 • יש לאפשר העברת מסמך פרטי התחרות ודגשים בשיפוט לשופט– באמצעות מנהל התערוכה או נציג חוג/מועדון.
 • יש לאפשר כניסה לאירוע לכלל המתחרים ובני משפחותיהם יחד עם הכלבים הרשומים- מכלל הגזעים המוכרים.

 

על החתום: ________________

Calendar

April 2020
S M T W T F S
« Mar    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Pages

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations March 17, 2020
   What better way to gain more subscribers and grow your email list than with a little help of a top WordPress newsletter plugin, right? Only, with so many of them on the market – which one to choose? The post Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog December 17, 2019
   Eager to learn how to monetize your WordPress site or blog in an easy way? Read our guide and learn all about it! The post Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music November 15, 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) October 1, 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • 15 best headline & blog title generator tools to easily boost your SEO September 12, 2019
   Ready to increase traffic to your website today? Use these headline generator tools and improve your click-through-rates! The post 15 best headline & blog title generator tools to easily boost your SEO appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a Facebook Page for your blog (plus PRO tips) September 4, 2019
   Wondering how to create a Facebook Page for your blog knowing that you really do need one? Follow our in depth guide and learn how to create and manage attractive and successful Facebook Page! The post How to create a Facebook Page for your blog (plus PRO tips) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Beginners guide on how to redirect a page in WordPress August 29, 2019
   Whether you’re trying to redirect a page in WordPress or just want to discover and understand why it’s important, use this guide to help you get ahead of it and learn all there is to it. The post Beginners guide on how to redirect a page in WordPress appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • The best Facebook Groups for SEO to improve your knowledge and rankings August 21, 2019
   Are you tired of searching for the best Facebook groups for SEO to improve your knowledge and learn about the tricks from the trade? The post The best Facebook Groups for SEO to improve your knowledge and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Useful rank tracking plugin and tools recommendation to improve your WordPress website SEO August 15, 2019
   Are you looking for a reliable rank tracking plugin to track your rankings on search engines and improve SEO strategy? Here is our top recommendation! The post Useful rank tracking plugin and tools recommendation to improve your WordPress website SEO appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • 6 reasons why you should never use WordPress nulled themes August 7, 2019
   What are WordPress nulled themes and should you use them, are they really that bad as people say or it’s just to scare you away from using the good stuff for free? In this article, we’re explaining in details why you should never ever use these kinds of themes. The post 6 reasons why you […]
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.