כלב השנה

על מנת לעודד ולהוקיר הישגים יוצאי דופן של גידול ותצוגה יוענקו מדי שנה תארי " כלב השנה " בכל אחד מהגזעים המוכרים ע"י
 ה
-FCI המוצגים בארץ וכן "כלב השנה " בכל קבוצת FCI ו" כלב השנה של ישראל ."
נקודות לתואר זה נצברות בכל אחת מהתערוכות הבינלאומיות וכן כל גזע זכאי לעד 4 תערוכות מועדון בו מוענק ניקוד
 " כלב השנה " לפי בחירת המועדון.