חדשות ועדכונים מאמרים וכתבות

ישראל נכנסת לעידן ה-DNA

אנו שמחים לעדכן כי החל מה- 1/1/2019 הצטרפה ישראל למדינות רבות מכל רחבי העולם, המבצעות בדיקת פרופיל דנ"א לכלבים. חשיבותן של בדיקות אלו רבה: הן ככלי המאפשר בדיקת הורות בעת הצורך, והן , אם נבחר
להרחיב את הבדיקה, ככלי לאיתור נשאות גנטית למחלות ולזיהוי תכונות פנוטיפיות כגון צבע, פרווה ועוד. בדיקות מסוג זה נדרשות במדינות רבות בעולם ויותר ויותר מגדלים ישראלים אחראיים בחרו לערוך אותן גם בכלביהם. בשנת 2017 החליטה האספה הכללית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות לאמץ את המלצות ועדת גידול מדעית ולחייב בדיקת פרופיל DNA לכל כלב וכלבה מתועדים המשמשים לרביה גם בישראל. 
קיימות שיטות שונות בעולם לבדיקת פרופיל DNA. לאחר בדיקות מעמיקות של ועדת גידול מדעית בחרנו לעבוד עם מעבדת ORIVET באוסטרליה, המבצעת את הבדיקה בשיטות מתקדמות המאפשרות קבלת תוצאות מדויקות ונותנת אופציה לבדוק במקביל גם מגוון מחלות גנטיות ותכונות חיצוניות (פנוטיפיות).

בדיקת פרופיל DNA הינה כעת חובה על כל כלב וכלבה ששימושו או שעתידים לשמש להרבעה החל מה-1.1.2019. הווה אומר – כל המלטה שנהרתה החל מתאריך זה יחוייב המגדל להציג את פרופיל הDNA של ההורים. בבדיקה מחוייבים ההורים בלבד ולא הגורים (להוציא מועדונים או מגדלים שלהם דרישות ייחודיות).  
כל המידע על שיטת הבדיקה, היכן בודקים, עלויות ועוד ניתן למצוא בשני המסמכים המצורפים בזזאת: מסמך רקע והסבר לגבי דרכי שימוש באתר המעבדה  DNA LETTER PRINT  ומסמך שאלות ותשובות DNA Q A