חדשות ועדכונים

יושב ראש חדש להתאחדות

ההתאחדות הישראלית לכלבנות בחרה, באספתה הכללית שנערכה ביום ד ה-14.11.18, יושב ראש חדש לעמותה. לתפקיד נבחר ברוב קולות אלון גלילי שנכנס לתפקיד לאלתר. ההתאחדות והעמותות החברות בה מאחלים ליו"ר החדש כהונה פוריה ומוצלחת.