טפסים

בעמוד זה ניתן להוריד טפסים רלוונטיים ומידע חשוב ללמגדל ולפעיל הכלבני

חלק א'- מידע כללי למטפחים ולבעלי כלבים

הנחיות רישום כלב מחו"ל (יבוא) בספר הגידול הישראלי
נוהל רישום כלב יבוא בספר הגידול  
על התעודה מדינות שחברות בFCI חייב להופיע סמל ה-FCI (הפדרציה הבינלאומית לכלבנות) והמילה EXPORT(יצוא)  . מ-1 בינואר 2016 לא יתקבלו תעודות מחו"ל שמספר השבב לא מודפס עליהן (לא די בשבב מודבק) וזהה למספר שעל הכלב.

טופס הצהרה על אובדן תעודה– יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל בצירוף תשלום.

טופס בקשה לקבלת תואר מגדל מומלץ לגזע – יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. מזכירות ההי"ל תעביר את הבקשה לוועדת גידול מדעית לאישור.

טופס בקשה לקבלת תואר מגדל מצטיין לגזע – יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. מזכירות ההי"ל תעביר את הבקשה לוועדת גידול מדעית לאישור.

הוראות יבוא חיות מחמד מטעם הרשויות הוטרינריות (הוראות חדשות שבתוקף החל מ 1 במאי 2010)

טופס בקשה לשם בית גידול – יש להדפיס טופס זה, למלאו ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל. ההי"ל יעביר את הבקשה ל- FCI

טופס בקשה להעברת בעלות – יש להדפיס טופס זה, למלאו , לחתום ולשלוח למשרדי ההי"ל בפקס או במצורף למייל.

מלא את כל הפרטים ולהעבירו למשרדי ההי"ל בליווי תעודת יוחסין מקורית של הכלב. העברת הבעלות תתבצע רק לאחר התשלום. ניתן לשלם במשרדי ההי"ל או לבצע תשלום טלפוני לאחר המשלוח

טופס בעלות משותפת – יש להדפיס טופס זה, למלא את פרטי הבעלים השותפים ולהעביר למשרדי הה"יל בדואר/פקס/מייל.

טופס העברת זכות גידול חד-פעמית – יש להדפיס טופס זה, למלא את כל הפרטים ולהעבירו למשרדי ההי"ל בליווי חתימת בעלי הכלבה הממליטה וחתימת בעלי שם בית הגידול. ההעברה הינה חד-פעמית ויש לבצעה לכל המלטה בנפרד. במידה ולא יצוין אחרת, בעל שם בית הגידול יירשם כמגדל

טופס צילום אגן – הווטרינר שמבצע את צילום האגן ימלא את הטופס ויחתום עליו. יש להעביר את הטופס המלא במקביל למשלוח הצילום. הצילום יועבר לוועדת פענוח אגן רק לאחר התשלום. ניתן לשלם במשרדי ההי"ל או לבצע תשלום טלפוני לאחר המשלוח.

הנחיות לביצוע צילום אגן – מסמך זה נכתב על ידי יו"ר ועדת פענוח אגן של ההי"ל ונועד לווטרינר המבצע את הצילום. המסמך מסביר לווטרינר את הדרישות הרפואיות מהצילום.

טופס צילום מרפקים – הווטרינר שמבצע את צילום מרפקים ימלא את הטופס ויחתום עליו. יש להעביר את הטופס המלא במקביל למשלוח הצילום. הצילום יועבר לוועדת פענוח אגן רק לאחר התשלום. ניתן לשלם במשרדי ההי"ל או לבצע תשלום טלפוני לאחר המשלוח.

הנחיות לביצוע צילום מרפקים – מסמך זה נכתב על ידי יו"ר ועדת פענוח מרפקים של ההי"ל ונועד לווטרינר המבצע את הצילום מרפקים. המסמך מסביר לווטרינר את הדרישות הרפואיות מהצילום.

טופס בקשה מקוון לפטור מאגרת רישוי – בקשה לפטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, עקב היות הכלב "כלב טהור גזע" ניתנת לחברים באחד מהחוגים/מועדונים החברים בהי"ל בלבד.

טופס בקשה לפטור – למילוי ידני – אותו טופס כמו הנ"ל, אבל למילוי ידני. יש למלא טופס זה ולהגישו להי"ל בתוספת של 15 ש"ח. האישור יונפק במשרדי ההי"ל וישלח לבעלי הכלב בדואר.

טופס בקשה ל FCI לקבלת תואר אלוף יופי בינלאומי.
על כל בעל כלב, שכלבו זכאי לתואר למלא טופס זה ולהעבירו להי"ל
הטופס מופיע בגרסת וורד, ניתן להורדה, למילוי ולמשלוח במייל או בפקס)

המחירים בטופס זה נועדו לחברי עמותות המאוגדות בהי"ל, מי שאינו חבר צריך לשלם כפליים
מחירון ספר הגידול וטופס לחיוב אשראי

חלק ב' – מידע וטפסים למועדונים

טופס רישום חברים למועדון – ניתן להורדה, למילוי ולמשלוח במייל או בפקס

נוהל מה"ג חדש 

טופס בקשה למה"ג מועדון

נוהל  כלב השנה

טופס בקשה להשכרת אולם ההי"ל

חלק ג' – למארגני תערוכות:

המדריך המלא לתהליך קבלת אישורים לתערוכת כלבים

טופס בקשה לאישור תערוכה  למזכירות ועדת תערוכות
זהו טופס בגירסת "word", ניתן להורידו למחשב האישי, להדפיס בתוכו את הבקשה (או לכתוב בכתב יד) ולשלוח בדוא"ל למזכירת ועדת תערוכות

טופס בקשה להיתר השרותים הוטרינרים הממשלתיים לקיום תערוכה או תחרות
זהו טופס בגירסת "WORD", ניתן להורידו למחשב האישי, לשנות את המבנה (למשל להוסיף את סמל המועדון) להזין נתונים נדרשים ולשלוח לווטרינר המחוזי לשם אישור התעורכה – לביצוע חודש לפני התערוכה.

זהו טופס החובה שיש לשלחו לרשויות לאחר אישור התערוכה ע"י הווטרינר המחוזי ועד שבוע לפניה. – מעודכן לשנים 2018-2020

ניתן להוריד כאן  את ההיתר הכולל לתערוכות לשנים 2018-2020, מטעם הממונה על חוק צער בעלי חיים

פניה לוטרינר הרשותי – זהו טופס בגירסת "WORD", ניתן להורידו למחשב האישי, לשנות את המבנה (למשל להוסיף את סמל המועדון) להזין נתונים נדרשים ולשלוח לווטרינר רשותי  לשם אישור התעורכה

טופס דיווח על תארים שניתנו בתערוכת חוג
זהו טופס בגירסת "word", ניתן  להורידו למחשב האישי, ולהזין לתוכו את תוצאות התערוכה באופו דיגיטלי או ידני ולשלוח בדוא"ל או בפקס (בהתאמה) למשרדי ההי"ל.

פוליסת ביטוח 2017-2018

טופס החזר הוצאות שופט חו"ל

טופס להזמנת שופט מחו"ל

הוראות כלליות לגבי נהלי השתתפות בתערוכות הי"ל

קישור לתקנון תערוכות של הי"ל

קישור לאתר FCI בו ניתן למצא את תקנון תערוכות של FCI