מועדונים

המועדון לכלבי צאן

יושב ראש המועדון:  גיא חממי, 050-6690778, guycham@walla.com

מזכירה: אירנה בז'נר, 054-4810279, dracaryuscorso@gmail.com
 
גזבר: דב גוטמן,  0524444489, gutmand@netvision.net.il     
 
רכז גזע:   מאיר דערי, 052-2662163, meird5541@gmail.com
 
מארגן תערוכות: שלום שמעוני, 050-6886686, shalom150786@gmail.com 


ועדת ביקורת
 
– צחי פינקל
054-47015800

– איילת חן
052-2424179

 

 כתובת המועדון: מנחם אבטיחי 108, משמר השבע