מועדונים

המועדון הישראלי לפודל

יו"ר ומורשת חתימה :  שרין עמיאל סרוסי  052-699-93-58

גזברית ומורשת חתימה: צופי סטאצ'ק  052-6133823

חברי ועד נוספים: טניה ליבקינד, יעל ועקנין, זויה מורבצ'ק

מקדמת הגזע  : ליהיא פקר 054-4511239

ועדת גידול חריגים: ד"ר מירי אברמסון, ליהיא פקר, ד"ר יהודית וולף.

וועדת ביקורת: עו"ד יונתן ליבני, ד"ר מירי אברמסון

כתובת מייל המועדון: [email protected]

אתר אינטרנט המועדון: www.israelpoodleclub.com