מועדונים

המועדון הישראלי לכלבי ספניאל

יו"ר המועדון וחבר ועד: מריוס וולף, 054-421-97-91  

מזכירת המועדון וחברת ועד: דר' יהודית וולף, 054-655-66-10 

גזברית המועדון וחברת ועדליליאנה גוטמן, 054-478-81-41

מקדמת גזע קוקר ספניאל אמריקאי וחברת ועד: עידית רייכנר,054-212-28-42  
מקדמת גזע קוקר ספניאל אנגלי, כלבי מים וחברת ועד: דר' יהודית וולף, 054-655-66-10
מקדמת גזע ספרינגר ספניאל  וחברת ועד: טלי יהודה, 052-384-21-09

חברת ועד
: אלון גלילי, 054-534-89-79
חברת ועד: ג'יאנה לוין, 050-449-00-69
חבר ועעד: שי גרייפנר, 054-587-68-84

ועדת ביקורת: עו"ד אלעד בראונר, 054-473-65-46

גזעי המועדון:

קוקר ספניאל אמריקאי
קוקר ספניאל אנגלי
ספרינגר ספניאל אנגלי
וולש ספרינגר ספניאל
לגוטו רומניולו
כלב מים ספרדי
כלב מים פורטוגזי

אתר המועדון www.israel-spaniel-club.org.il 
כתובת אימייל המועדן[email protected]