מועדונים

המועדון הישראלי לדוברמן

יו"ר המועדון – רן שור  – 0507401101 –  RanShor83@gmail.com 
רכז גזע – מרדכי גלמור – 0549202038  – mottigalmor@gmail.com
גזבר ומזכיר – אלי ויזל  –   050-5760319 –  we013@walla.com

יו"ר ועדת ביקורת – רן קריסי –   0507401101  – Crissy.ran@gmail.com
חבר ועדת ביקורת – מיכאל רוזינסקי – 05026592006 – ruzinski@gmail.com