מועדונים

המועדון הישראלי לדוברמן

כתובת המועדון לכל פניה: [email protected]
יו"ר המועדון, מזכיר וגזבר – רן שור  – 0507401101 –  [email protected]
רכז גזע – מרדכי גלמור – 0549202038  – [email protected]

יו"ר ועדת ביקורת – רן קריסי –   0507401101  – [email protected]
חבר ועדת ביקורת – מיכאל רוזינסקי – 05026592006 – [email protected]