המדרשה לכלבנות

המדרשה לכלבנות.
הזרוע המבצעת של ועדת חינוך ומדרשה.

מה חדש?

ועדת חינוך ומדרשה מציגה :

קורס מבוא לכלבנות, 2020

לוח הרצאות משתנות במגוון נושאים כלביים

ארגז הכלים למגדל, 2019

סדרות בנות ארבעה מפגשים להעמקה בנושאים כלביים שונים

חברי הועדה

טל יפה

יו"ר

אגנס קרטס גנעמי

נציגת הנהלת חבר השופטים

הילה הדר

מזכירה

חן קויפמן

שרין עמיאל סרוסי

דן סימקין

אבישג מורגנשטרן

שרון רגב

אם הכלב הינו ידידו הטוב ביותר של האדם, מה זה אומר על הבנתו של האדם את המושג ידידות?   

– י. ארנטרוי