המדרשה לכלבנות

המדרשה לכלבנות.
הזרוע המבצעת של ועדת חינוך ומדרשה.

מה חדש?

ועדת חינוך ומדרשה מציגה :

קורס מבוא לכלבנות, 2019

לוח הרצאות משתנות במגוון נושאים כלבניים

ארגז הכלים למגדל, 2019

קורס תמיכה למתמחים בשיפוט

בשיתוף הנהלת חבר השופטים, 2018-2019

חברי הועדה

טל יפה

יו"ר

אנה פטימקו

מזכירה

אגנס קרטס גנעמי

נציגת הנהלת חבר השופטים

גליה ליבנה

נציגת ועדת גידול

שרין עמיאל סרוסי

חן קויפמן

אבישג מורגנשטרן

אילנה גוטמן

הילה הדר

אם הכלב הינו ידידו הטוב ביותר של האדם, מה זה אומר על הבנתו של האדם את המושג ידידות?   

– י. ארנטרוי