המדרשה לכלבנות

המדרשה לכלבנות.
הזרוע המבצעת של ועדת חינוך ומדרשה.

מה חדש?

ועדת חינוך ומדרשה מציגה :

קורס מבוא לכלבנות, 2020

לוח הרצאות משתנות במגוון נושאים כלביים

ארגז הכלים למגדל, 2019

סדרות בנות ארבעה מפגשים להעמקה בנושאים כלביים שונים

חברי הועדה

טל יפה

יו"ר

הילה הדר

מזכירה

רועי מלכיאור

נציג הנהלת חבר השופטים

שרון רגב

נציג ועדת גידול

שרין

שרין עמיאל סרוסי

דן סימקין

דן סימקין

אבישג מורגנשטרן

21433209_10155612600050645_6715261555139894123_n

חן קויפמן

שיין קלי

אם הכלב הינו ידידו הטוב ביותר של האדם, מה זה אומר על הבנתו של האדם את המושג ידידות?   

– י. ארנטרוי