!-- Facebook Pixel Code -->

היבטים משפטיים של ניהול עמותה כלבנית

עו"ד בן קרפל מסביר הפעם מי רשאי להקים עמותה, להיות חבר בעמותה, ואיך צריך לנהל עמותה לפי החוק.
ההיבטים המשפטיים של ניהול עמותה כלבנית
החוק המסדיר את המסגרת הנורמטיבית להרכב העמותה רישומה וניהולה הוא חוק העמותות.
חשוב לעמוד על כמה נקודות חשובות בדרך לייסוד עמותה
הזכות לייסד עמותה קבועה בסע' 1 לחוק העמותות, שם נקבעו התנאים האלה לרישום עמותה:
1.      מספר המייסדים לא יפחת משני בני אדם ועליהם להיות בגירים מעל גיל 18..
2.      מטרת העמותה הינה חוקית.
3.      מטרת העמותה אינה מכוונת לחלוקת רווחים בין חבריה.
4.      רישום העמותה בפנקס העמותות הוא תנאי לתוקפה.
ההסבר המגדיר מי רשאי להיות חבר בעמותה נקבע בסע' 15 – 17 לחוק העמותות.
1.      הן אדם שמלאו לו 17 שנה והן תאגיד כשירים להיות חברי עמותה, בעוד הזכות לייסד עמותה קיימת רק לבגירים מעל לגיל 18.
2.      החברות בעמותה היא אישית ולא ניתנת להעברה ו/או להעברה בירושה.
כעת כדי לעמוד על חשיבות תקנון העמותה נסביר מהו בעצם אותו תקנון?
דינו של תקנון העמותה הוא כדין חוזה בין העמותה לבין חברה ובינם לבין עצמם, ובתקנון העמותה ניתן לקבוע את התנאים לחברות בה, כגון: פקיעת חברות, קבלת חברים, פרישתם והוצאתם עם סייג אחד שעליו לא ניתן להתנות בתקנון העמותה והוא: שלא יוצא חבר עמותה, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, ולא תותנה פרישתו של חבר עמותה, אלא במתן הודעה זמן סביר מראש.
ניהול עמותה על קצה המזלג
מרגע הקמת העמותה, קמה לה אישיות משפטיות נפרדת היכולה לתבוע ולהיתבע ומכאן שעל אותה אישיות משפטית חלות חובות דיווח וניהול המעידות על התנהלות נכונה על פי דין.
תחילה יש לזכור כי עמותה חייבת לנהל שלושה סוגים של פנקסים.
1.      פנקס חברים – פנקס בו רושמים כל חבר חדש ואת פרטיו.
2.      פנקס חשבונות – פנקס שישקף את עסקאותיה ומצבה הכספי של החברה.
3.      פנקס חברי הוועד – עמותה חייבת לנהל פנקס חברי וועד ולרשום בו את שמו של כל אחד מחברי הוועד, מענו , מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
עוד דבר שחשוב לציין הוא שאדם המכהן כחבר וועד לא יוכל לכהן בעת ובעונה אחת גם כחבר וועדת ביקורת.
קיימים מספר מקרים בהם אדם לא יוכל לכהן כחבר וועד או כחבר וועדת ביקורת ואלו המקרים:
1. מי שאינו חבר בעמותה. 2. מי שנותן לעמותה שירותים בשכר. 3. קטין .4. פסול דין 5. פושט רגל.6. תאגיד, אולם נציג של התאגיד יכול לכהן כחבר וועד גם אם אינו חבר בעמותה באופן אישי.
 
 
 
ומה באשר לעיון החברים בפנקסי העמותה ובמסמכיה ?
פנקס החברים, פנקס חברי הוועד, הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות והדוחות הכספיים שהובאו לאישור האסיפה הכללית, יהיו פתוחים לעיון של כל חברי העמותה ועל כך לא ניתן להתנות.
על ועד העמותה להכין אחת לשנה דו"ח כספי הכולל מאזן ודו"ח של הכנסות העמותה והוצאותיה בכל שנת מס, הדו"ח הכספי צריך להיות מובא לאישור האסיפה הכללית של העמותה ויש להגיש אותו לרשם העמותות לא יאוחר מיום 31 בינואר בשנה השניה שלאחר תום תקופת הדו"ח, חתום בידי שניים מחברי הוועד.
ברגע שחברי עמותה חוששים לדרך ניהולה ואין בידם לשנות זאת, קמה להם הזכות לפנות לרשם העמותות ולהתריע על כך, וזה יכול למנות חוקר לעמותה. דבר זה יתאפשר רק לבקשתם של רבע מכלל חברי העמותה או לבקשת ועדת הביקורת.
האסיפה הכללית
אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים לא פחות מאחת לשנה. הוועד מחוייב לכנס אסיפה כללית שלא מן המניין במקרים אלה:
1.      לפי החלטת הוועד עצמו.
2.      לפי דרישת וועדת הביקורת .
3.      לפי דרישה של עשירית מחברי העמותה.
במידה ולא כינס הוועד את האסיפה הכללית שנדרשה בתוך 21 יום רשאים הדורשים עצמם לכנס את האסיפה ובלבד שהאסיפה תתקיים תוך שלושה חודשים מיום שהוגשה הדרישה כאמור.
במידה ומתכנסת אסיפה שכזו נשאלה השאלה מי נושא בהוצאות האסיפה?
העמותה תכסה את ההוצאות הסבירות שהוציאו הדורשים ותחייב בהוצאות את חברי הוועד האחראים לאי כינוסה.
לא פעם אנו נתקלים בשאלה, ממתי חל שינוי תקנון שנעשה על ידי האסיפה הכללית?
ובכן, התשובות לכך נמצאות בסע' 11 – 13 לחוק העמותות, שם נקבע כי החלטה על שינוי התקנון טעונה רישום בידי הרשם ותוקפה של ההחלטה הוא מיום רישומה בידי הרשם ולא ממועד קבלת ההחלטה.
החלטה שכזו תוגש לרשם חתומה בידי שני חברי וועד ומכאן כאשר מוצעת הצעה לשינוי תקנון בכל אחת מהעמותות החברות בהי"ל ואותה הצעה מתקבלת היא תכנס לתוקף רק מרגע רישומה בידי רשם העמותות ולא מרגע שהתקבלה.
עמותה הינה יישות משפטית נפרדת ועצמאית, ניהולה השוטף קרי הניהול הכספי, רישום הפרוטוקולים, העברת המסמכים לרשם העמותות, הדיווח על המאזנים בזמן, תשלום אגרה וכו' הינם הוראות חוק ומכאן שהחובה והאחריות הרובצת על כתפיהם של חברי ועד העמותה צריכה להלקח בחשבון ולהתבצע באופן שוטף ואחראי בכדי למנוע אי נעימויות אל מול הרשויות.
בהצלחה.
משרדו של כותב מאמר זה
עו"ד בן קרפל, מתעסק בתחום

בעלי החיים על שלוחותיו השונות

Calendar

אוקטובר 2020
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pages

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? ספטמבר 10, 2020
   Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide אוגוסט 15, 2020
   Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings יולי 16, 2020
   Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference יוני 9, 2020
   Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide מאי 14, 2020
   Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • What’s the best WordPress comment plugin to use? אפריל 13, 2020
   Wondering whether to use WordPress comment plugin or go with the native option? Here are our thoughts and recommendation on which one to choose. The post What’s the best WordPress comment plugin to use? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations מרץ 17, 2020
   What better way to gain more subscribers and grow your email list than with a little help of a top WordPress newsletter plugin, right? Only, with so many of them on the market – which one to choose? The post Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog דצמבר 17, 2019
   Eager to learn how to monetize your WordPress site or blog in an easy way? Read our guide and learn all about it! The post Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music נובמבר 15, 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) אוקטובר 1, 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

  Archives

  כתובת: רח' המסגר 6 קומה 1, אור יהודה

  ת.ד. 162 אור יהודה 6025101

  טלפון : 03-672-71-74
  פקס :   03-672-71-73

  קבלת קהל :

  יום א' – 16:00-18:00
  יום ב' – 09:00-11:00
  יום ג' – 09:00-11:00
  יום ד' – 15:00-17:00

  מענה טלפוני:
  ֿימים א',ב',ג',ד'
  בין השעות 12:00-14:00