חדשות ועדכונים

החלטת בית הדין בעניין סטלה מאריס שטילר ואחרים

ביום 4.9.18 ניתנה החלטתו של בית הדין של ההתאחדות בעתירתם של סטלה מאריס שטילר והמועדון הישראלי לכלבי שפיץ כנגד ההתאחדות הישראלית לכלבנות בעניין מועדון הפומרניאן. להלן הכרעת הדין: 

בית הדין מצא כי ההחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית של ההתאחדות ביום 13.9.17 בעניין קבלת  מועדון הפומרניאן ושיוך גזע השפיץ הגרמני אליו, בדין התקבלה ועל כן היא תקפה ועומדת. בדין יוחס  גזע השפיץ הגרמני על כך הוריאנטים  לרבות הפומרניאן למועדון החדש ואין כל מניעה ממועדון הפומרניאן לפעול באופן חופשי על פי תקנון המועדון, תקנות ההתאחדות והוראות מוסדותיה. 

לאור האמור לעיל טענות המבקשים נדחות וצו המניעה הזמני שניתן ע"י בית הדין ביום 31.10.17, בטל. 

להחלטה המלאה