מועדונים

החוג הישראלי לפינצ'ר ולטרייר רוסי שחור

יו"ר החוג – שמשון ברגר – ההגנה 21 מושב אביחיל – 42910 
נייד :- 052-9286332 [email protected] 
מזכיר החוג – יחזקאל מכבי – בלפור 9/9 נתניה – 42222 – נייד : 052-3797922 [email protected] 
גזבר החוג – יחזקאל מכבי –בלפור 9/9 נתניה – 42222 – נייד : 052-3797922 [email protected] 
רכז גידול פינצ'ר – שמשון ברגר– ההגנה 21 מושב אביחיל – 42910
נייד: 052-9286332 [email protected] 
רכז גידול טרייר רוסי שחור- שמשון ברגר– ההגנה 21 מושב אביחיל – 42910
נייד: 052-9286332 [email protected] 
רכזת גידול אפנפינצ'ר – אתי גור- [email protected]
חברת ועד- גבריאלה פייגלסון – [email protected] נייד: 052-4871822 

ועדת ביקורת –  יוליה צוער  0528223072 [email protected]
ועדת ביקורת – משה אביר  0542471240 [email protected]

הצבעה עבור ועדת גידול של גזע טרייר רוסי:
יו"ר והמחליט הסופי בכל דבר ועניין: שמשון ברגר
חברה ועדת גידול: פייגלסון גבריאלה – [email protected] נייד: 052-4871822052