מועדונים

החוג הישראלי לפינצ'ר ולטרייר רוסי שחור


יו"ר החוג – שמשון ברגר – ההגנה 21 מושב אביחיל – 42910 
נייד :- 052-9286332 Shimshonber1@gmail.com 
מזכיר החוג – יחזקאל מכבי – בלפור 9/9 נתניה – 42222 – נייד : 052-3797922 Macabi03@zahav.net.il 
גזבר החוג – יחזקאל מכבי –בלפור 9/9 נתניה – 42222 – נייד : 052-3797922 Macabi03@zahav.net.il 
רכז גידול פינצ'ר – שמשון ברגר– ההגנה 21 מושב אביחיל – 42910
נייד: 052-9286332 Shimshonber1@gmail.com 
רכז גידול טרייר רוסי שחור- שמשון ברגר– ההגנה 21 מושב אביחיל – 42910
נייד: 052-9286332 Shimshonber1@gmail.com 
רכזת גידול אפנפינצ'ר – אתי גור- etyg@012.net.il
חברת ועד- גבריאלה פייגלסון – gabi2210@walla.com נייד: 052-4871822 
 
ועדת ביקורת –  דניאל שפיז  0546547125  nickshpiz@yahoo.com
ועדת ביקורת – אלה גרויסמן  0523655780 alla.groisman@gmail.com


הצבעה עבור ועדת גידול של גזע טרייר רוסי:
יו"ר והמחליט הסופי בכל דבר ועניין: שמשון ברגר
חבריה ועדת גידול: פייגלסון גבריאלה – gabi2210@walla.com נייד: 052-4871822