מועדונים

החוג הישראלי לסן-ברנרד וניו פאונדלנד

יו"ר ומרכזת הגזע ואחראית אתר אינטרנט: ד"ר מירי אברמסון, 054-6101750 / 04-6708563
מייל :  [email protected]

מזכירה: ז'אנה  לוין:  050-490069 [email protected]

חברי וועד נוספים:
דר' קרן רגאל: 058-5506650  [email protected]
לאוניד יזאקוב : 052-8470619   [email protected]
גיא בכר : 050-3002530  [email protected]
ולדי בונצ'וק : 054-5370124 [email protected]
אורית גרמצקר : 050-7390054 [email protected]

וועדת גידול/חריגים: דר' מירי אברמסון, דר' קרן רגאל וגיא בכר

ועדת ביקורת:  דורון ראכלין: 052-2640873     עדי ויינשטיין 

כתובת אתר החוג
http://www.sbnclub.co.il

כתובת החוג: דר' מירי אברמסון
ת.ד. 3
יבנאל 15225