מועדונים

החוג הישראלי לכלב רועים גרמני

יו"ר – קויפמן  זאב 050-5302366 
גזבר –  נבות פלד 050-5215436  [email protected]
מזכירה –  חודייב ענת 050-7784480
מרכז גזע –  עוזר זוהר  052-3870213
חברי ועד – נשיא חנה  052-4733722,   לוונברג טל  054-5691533
חברי ועדת ביקורת –  ברגר ישראל 052-2660860,  ארבל זוהר 053-8788878,  שטרקמן גבי 054-7895919

כתובת החוג:  ת.ד. 1362, כוכב יאיר

http://www.gsd.co.il/