מועדונים

החוג הישראלי לכלבי רוח

יו"ר החוג רעות דישבק – טל 0507799226, reut.rainbow@gmail.com

 גזברית שיין קלי – טל 0542428149, joyful.salukis@gmail.com

רכזת גזע סאלוקי  יוליה ווזיליקין – טל 0544577134,  vozulka@gmail.com

רכזת גזע וויפט  ציפורת כרמל – טל 0528979286, carmitgreatdane@gmail.com

רכזת גזע בורזוי קסניה גאלנצאן, טל 0546449995, kseniagal@gmail.com 

רכז גזע  גרייהאונד איטלקי   נדב לוי – טל 0547915457 Nadavlevy025@gmail.com 

רכזת גזע אפגני, וולפהוד אירי,  גרייהאונד רעות דישבק – טל 0507799226, reut.rainbow@gmail.com

רכז גזע אזאואק צחי נבו – טל 054-2075005 zachinvo@gmail.com

חברת ועד

וויקטוריה וקסר-גולדנר, טל 050-2504291

ועדת ביקורת

עו"ד אריק שורץ – טל 0522442502  arie@sa-lawyers.co.il  

אתר החוג – www.sighthounds.co.il

וכתובת מייל של החוג – sighthoundsclub@gmail.com