מועדונים

החוג הישראלי לכלבי רוח

יו"ר החוג רעות דישבק – טל 0507799226, [email protected]

 מזכירת חוג וגזברית שיין קלי – טל 0542428149, [email protected]

רכזת גזע סאלוקי, אפגני  יוליה ווזיליקין – טל 0544577134,  [email protected]

רכזת גזע וויפט  ציפורת כרמל – טל 0528979286, [email protected]

רכזת גזע בורזוי,  וולפהוד אירי  קסניה גאלנצאן, טל 0546449995, [email protected] 

רכז גזע  גרייהאונד איטלקי   נדב לוי – טל 0547915457 [email protected] 

רכזת גזע גרייהאונד רעות דישבק – טל 0507799226, [email protected]

רכז גזע אזאואק צחי נבו – טל 054-2075005 [email protected]

חברת ועד

וויקטוריה וקסר-גולדנר, טל 050-2504291

ועדת ביקורת

עו"ד אריק שורץ – טל 0522442502  [email protected]  

אתר החוג – www.sighthounds.co.il

וכתובת מייל של החוג – [email protected]