מועדונים

החוג הישראלי לכלבי הגנה והצלה

יו"ר: אבי שקולסקי,  09/7433887 052/2511674 

יו"ר ועדת אימון: עודד כץ, 050/244231 

מזכירה/גזברית: חנה הורוביץ, 03/6478856 

רכז הגידול:
יו"ר ועדת אימון: עודד כץ,  09/9555468,  050/5244231

חברי הועד:
חברי הנהלה:
רודי דאובר, 03/5505546 
אחראי ציוד – מיכאל לפושניאנסקי,  03/6770624
מבקר: בועז דיקשטיין, 09/7673488 

המדריכים המוסמכים הפעילים:
אבי שקולסקי: 09/7433887,  052/2511674
עודד כץ: 09/9555468 ,  050/5244231
רודי דאובר:  03/5505546, 052/2501037 
מיכאל לפושניאנסקי: 052/2552487 
מיכאל לנדשמן: 052/2579922 

כתובת החוג: קהילת סופיה 7, תל אביב 69018