מועדונים

החוג הישראלי לכלבי הגנה והצלה

יו"ר: אבי שקולסקי,  052/2511674 
סגן יו"ר: מיכאל לפושניאנסקי,  057/8126543
מזכירה: חנה הורוביץ, 052/2741713 
גזברית: איריס חדד, 054/9090441

חברי הועד:
יקיר חג'יאג',
052/5507280
ארקדי ארדנסוב054/7940148
יוסף פורברג, 054/2102702

כתובת החוג: מרדכי מאייר 8ב/1, תל אביב