חדשות ועדכונים

הודעה על שינוי שופט

עקב מחלתו של מר צבי קופפברג, נבצר ממנו להגיע לשפוט בתחרות אלוף האלופים. ההתאחדות מאחלת למר קופפברג החלמה מהירה ומצפה לראותו במהרה בחזרה בזירות השיפוט.

את מקומו תחליף הגברת אגנס קרטס גנעמי,  האחת והיחידה, שהסכימה בהתראה כה קצרה לתרום לנו מנסיונה העשיר בצוות  שיפוט תחרות אלוף האלופים של ישראל 2018 

תודתנו לגב' קרטס גנעמי ואנו מאחלים לה, לצוות השופטים כולו, ובעיקר למשתתפים – יום מוצלח ומהנה.