בריאות מאמרים וכתבות

דיספלזיה של המפרק ודיספלזיה של האגן

דיספלזיה של האגן

(Canine Hip Dysplasia = CHD) הינו מצב בו קיימת פגיעה במפרק הירך ובעטיו נעשים צילומי רנטגן של אגן הירכיים, בכדי לנסות ולהוציא ממערך ההרבעות של הכלבים את הפרטים הסובלים מדיספלזיה של מפרקי האגן. צילומי אגן הינם הכרח בכל מדינות העולם לכלבים גדולים וגזעי ענק ולעיתים גם לכלבים קטנים יותר. ההתאחדות הישראלית לכלבנות הינה הגוף הישראלי המאגד את כל נושא גידול הכלבים הגזעיים וכמובן את מערך השיפוט של צילומי האגן ומחלות תורשתיות אחרות. ההתאחדות הישראלית לכלבנות משויכת לפדרציה הכלבנית העולמית הקרויה FCI ועקב כך חלים עליה ההנחיות הבינלאומיות.

״הוועדה המקצועית להדמיות״ הינה ועדה ממונה מטעם ההתאחדות הישראלית לכלבנות שתפקידה לפענח הדמיות במטרה לסייע להלחם במצבים של פגיעה בשלד. יושבים בה שלושה רדיולוגים אשר מפענחים ומסווגים את מידת הפגיעה המתועדת בצילומים הנשלחים להתאחדות.

את צילומי האגן מדרגים לפי חמש קטגוריות A,B,C,D,E כמקובל בFCI.

את צילום אגן יש לעשות בטשטוש עמוק/הרדמה. הכלב שוכב על גבו והאגן חייב להיות סימטרי, כשהרגליים האחוריות משוכות אחורנית עם רוטציה מדיאלית, כך שפיקות הברכיים תהיינה במרכז הפימור (הירך). הצילום חייב לכלול את כל האגן כולל הפיקות.  צילום אשר לא נעשה בתנוחה מתאימה נפסל לשיפוט, מוחזר לבעלים ויש לחזור על צילום הכלב.

על גבי הצילום חייב להיות זיהוי של מספר סגיר ומספר שבב – אותו יש לוודא בזמן הצילום. רישום הזיהוי הנ״ל יכול להיות עם ״נייר עופרת״ או ברישום במחשב לפני שצורבים את הצילום. יש לסמן את הצדדים – ״ימין/שמאל״ בצילום.

מאחר וכמעט כל הצילומים היום הינם במערכות דיגיטליות יש לשלוח את הצילום על דיסק בפורמט DICOM בלבד. פורמטים אחרים כמו JPEG או TIFF לא יתקבלו ויוחזרו לבעלים.

יש לצרף לדיסק את הטופס המאשר כי זה הכלב המצולם (ניתן להוריד מאתר ההתאחדות הישראלית לכלבנות) כשהוא חתום ע״י הוטרינר המצלם.

לאחרונה עלה צורך גם בצילומי מרפקים למטרת שיפוט דרגת ה-ED  וזאת מאחר שבחלק ממדינות אירופה יש דרישה לכך ובמיוחד בכלבי עבודה. כמו כן עלה גם ביקוש לצילומים לאבחון Lumbar Transitional Vertebrae.

 

דיספלזיה של המרפק

(ED) הינו מצב המאופיין בשינויים במרפק אשר נובעים ממספר פתולוגיות.

בשנת 1989 התקבצה חבורה של מומחים ל ED באוניברסיטת דיוויס שם הוקם הארגון המכונה IEWG = International Elbow Working Group. במפגש זה ובכל אלו שהיו אחריו עד היום גובשו ההגדרות, הכללים והדרישות בנושא דיספלזיה של המרפק.

דיספלזיה של המרפק, ED, מוגדרת  כמצב  בו חלים שינויים ניווניים במרפק כתוצאה ממספר פתולוגיות.

הפתולוגיות העקריות והמוכרות הן:

  1. Fragmented Medial Coronoid Process = FMCP
  2. Osteocohodritis Dissecans = OCD של החלק המדיאלי של הקונדיל הדיסטאלי בהומרוס
  3. Ununited Anconel Process = UAP
  4. Incongruity between Radius and Ulna = INC

ישנן פתולוגיות נוספות אשר פחות מוכרות ופחות חשובות.

כתוצאה מהפתולוגיות הנ״ל המרפק איננו מתפתח בצורה תקינה והתוצאה הינה השינויים הניווניים שחלים בו, שעיקרם יצירת אוסטאופיטים סביב המפרק, במיוחד בצידו המדיאלי, ועל גבי ה-anconeal process ושינויים סקלרוטים בעיקר בעצם האולנה בקרבת המפרק.

לא ארחיב כאן על הסימניים הקלינים של ה- ED מעבר לכך שכלבים להם שינויים ניווניים במרפקים, כמו בכל מפרק אחר, סובלים ויסבלו מכאב, מגבלות תנועה וצליעה בדרגות שונות – דבר שפוגע במיוחד בכלבים האמורים להפגין יכולות אתלטיות גבוהות כמו כלבי עבודה.

ידוע גם כי ה- ED הינה מחלה תורשתית ולכן חשוב לבער אותה כמו את ההיפדיספלזיה.

 

צילומי מרפקים- הכיצד:

צילומי מרפקים טובים, בדומה לצילומי אגן וצילומים אחרים, דורשים טשטוש עמוק או הרדמה (לכן, במידת הצורך, רצוי לנצל את אותה ההרדמה לצילומי האגן והמרפקים).

קיימות 3 תנוחות בסיסיות לצילום מרפק בכדי להבין מה קורה בו:

Lateral ״טבעי״ ללא פלקסיה או אקסטנסיה.

Lateral בפלקסיה מקסימלית.

Cranio-Caudal עם פרונציה של 15 מעלות.

 

בכדי לצלם מרפק למטרות שיפוט דרגת ה- ED מספיק צילום lateral בפלקסיה מקסימלית בלבד כאשר מירכוז הצילום הינו על הקונדיל הדיסטאלי של ההומרוס והצילום הינו לטראלי ולא oblique.

בכל מקרה יש לצלם כל מרפק בנפרד.

יש לסמן כל צילום מרפק, כמו בצילום אגן, עם מספר סגיר, שבב וצד (R/L ) ולשלוח בדומה לצילום האגן.

 

הדרוג בצילומי אגן נחלק  ל-5 דרגות:  A , B . C , D , E

כאשר A נחשב לתקין , B נחשב לדרגת מעבר-סביר אך לא מושלם , C נחשב לדיספלזיה קלה , D נחשב לדיספלזיה בינונית , E נחשב לדיספלזיה חמורה.

 

בצורה דומה ניתן דרוג למרפקים: 0 , 1 , 2 , 3

עיקר הדרוג הינו לפי מידת האוסטאופיטים על גבי ה- anconeal process.

כאשר 0 נחשב לתקין , 1 נחשב לדרגה קלה , 2 נחשב לבינוני , 3 נחשב לחמור.

 

בגזעים שונים מותרת ההרבעה עם כלבים בעלי רמות שונות של דיספלזיה בהתאם לתקנון הגידול המשלים של אותו הגזע. בכל מקרה מומלץ ביותר כי הוטרינר המצלם לא יחווה את דעתו בפני הלקוח בדבר התוצאה האפשרית של סיווג ההדמיה.

אגן