גלריית תמונות

תמונות מאירועי כלב השנה, גמר נוהג צעיר ואלוף האלופים