!-- Facebook Pixel Code -->

גזעי כלבים

מבחינה זואולוגית כל הכלבים המוכרים לנו שייכים למין אחד "כלב הבית" (Canis lupus familiaris)
בעולם מוכרים למעלה מ-300 גזעים שונים של כלבים.
מהו גזע? "גזע הינו קבוצה של פרטים בעלי מאפיינים משותפים, שמבחינים אותם מחברים אחרים באותו המין ואשר יכולים להיות מועברים לדור הבא בתורשה. מין הינו תוצר הטבע ואילו גזע נוצר ע"י תרבות או אופנה בזירת התערוכות" (ריימונד טרייקה, אומץ ע"י ה-FCI ב1984).
כל גזע כלבים מוגדר ע"י תקן גזע – הגדרה כתובה ומוסכמת של קבוצת מאפיינים, צורה והתנהגות שמגדירה ומבחינה גזע זה מאחרים.
הפדרציה הכלבנית הבינלאומית FCI מחלקת את כלל געי הכלבים ל-10 קבוצות, של גזעים בעלי קרבה מבחינת מבנה, התנהגות ושימוש.

הקודם
הבא

קבוצה 1 - כלבי רועים

גזעים שעסקו בעבר באיסוף הצאן ונהיגת הבקר או בשמירה והגנה על חיות המשק.
כיום חלקם משמשים עדיין ככלבי שמירה, רובם משמשים ככלבי בית כשיש ביניהם גזעים המצטיינים ככלבי ספורט.

הקודם
הבא

קבוצה 2 – כלבי מולוסר / פינצ'ר-שנאוצר / הרים שוויצרי

מהקבוצות הגדולות והמגוונות של גזעי כלבים. כוללת את גזעי השנאוצר  פינצ'ר המשמשים כלבי עבודה מעולים, את גזעי המולוסר הנקראים גם דוגה או מסטיף, כלבים גדולים, כבדים, בעלי ראש פחוס וקפלי עור, וקבוצה של גזעים שוויצרים המצטיינים ביופיים ומשמשים כיום בעיקר ככלבי בית.

בולטרייר ננסי לבן ומנומר צילום משפחת גלמן

קבוצה 3 – כלבי טרייר

כלבים בעלי פרווה זיפית, בדר"כ בגודל בינוני או קטן, שהצטיינו ככלבי ציד בעיקר ללכידת מכרסמים. קבוצה מתוכם שימשה לקרבות. הטריירים הינם אנרגטיים ובעלי אופי חזק.

קבוצה 4 – כלבי דקל

קבוצה המורכבת מגזע אחד – הדקל, המגיע בשלושה גדלים ובשלושה סוגי פרווה: ארוכה, קצרה וזיפית. במקור זהו כלב לציד ארנבות המתמחה בעבודה במחילות.

הקודם
הבא

קבוצה 5 – כלבי שפיץ

קבוצה מגוונת הכוללת כלבים צפוניים, בעלי פרווה סמיכה ומרשימה, ששימשו בעבר למשיכת מזחלות, צייד ורעייה באזור הארקטי, וכלבים מטיפוס פרימיטיבי המשמרים מאפיינים של כלב הבר, כדוגמת הכנעני. כל הגזעים הינם בעלי אוזניים זקופות ואופי עצמאי.

הקודם
הבא

קבוצה 6 – כלבי האונדס

כלבים שהתמחו בציד עצמאי בלהקות או כבודדים, בעלי חוש ריח הטוב מבין כל גזעי הכלבים ואופי עצמאי. בקבוצה זו המספר הגדול ביותר של גזעים, אולם חלקם נדירים.

הקודם
הבא

קבוצה 7 – כלבי צייד

כלבי ציד המלווים את הצייד ומסייעים לו. הקבוצה מורכבת מכלבי פוינטר ומסטרים, תפקידם לאתר את הציד, ציפור או יונק, לסמן אותו ע"י הצבעה ולעיתים גם להשיב אותו לאחר הירי לציד.

גור עובד - הדר רגב

קבוצה 8 – כלבי רטריבר / ספניאל

כלבי ציד המסייעים לצייד בהשבת הצייד לאחר הירי וחלקם גם בהברחה והפרחה של הצייד. כלבי המים סייעו לעיתים גם לדייגים. כיום מצטיינים חלקם ככלבי עבודה לנחיית עיוורים  וגישוש.

קבוצה 9 – כלבים זעירים

אחת הקבוצות הגדולות והמגוונות. כוללת גזעי מחמד שונים, רובם קטנים בגודל, חלקם ארוכי פרווה, מיעוטם קרחים או פחוסי פנים. הקבוצה כוללת גם את הפודלים שחלקם משמשים עד היום גם ככלבי עבודה.

בורזוי - צילום - קסניה גלנטצן

קבוצה10 – כלבי רוח

קבוצה זו כוללת את המהירים שבכלבים. כלבי ציד עצמאיים (האונדס) שנעזרו בחוש הריח ובמהירות ללכידת טרפם. מתאפיינים ברגליים ארוכות ומבנה כחוש. חלקם עדיין משמשים במרוצי ספורט.