!-- Facebook Pixel Code -->

בית הדין דחה את עתירת המועדון לדני ענק בעניין שלילת זכות הבחירה שלו

ההחלטה הכתובה בידי אב בית הדין עו"ד גבריאל הייק מובאת כאן כלשונה, בנוסף לתמצית דעת המיעוט של עו"ד בנימין קיסלר

ההחלטה, הכתובה בידי אב בית הדין עו"ד גבריאל הייק, מובאת כאן כלשונה:

 

קראתי בעיון את החלטתו של חברי המלומד עו"ד רואי נגרסי ואני מצטרף לדעתו ולמסקנתו.

על דבריו של עו"ד נגריס אבקש להוסיף הדלקמן:

1.         עו"ד קיסלר, שדן בבקשת העותר לדיון נוסף, התיר לעותר לקיים דיון נוסף בשאלה "המועד הקובע" (סעיף 23.1(א) להחלטה בבקשה לדיון נוסף) ובשאלת תום הלב לעניין החזקת הכספים בקופת העותר, הגם שידע על מדיניות המשיבה לבחון את מספר החברים במועדון ביום 31 בדצמבר (עדיף 23.1 (ב) להחלטה בבקשה לדיון נוסף).

2.         כעולה ממסמכי העתירה, מהדיון שהתקיים בפני בית הדין בעתירתו של העותר ומהדיון הנוסף שהתקיים בבית דין זה, העותר היה מודע היטב למדיניות המשיבה לבחון את מספר החברים ביום 31 בדצמבר של כל שנה. טעות מצערת היא שגרמה לעותר שלא להעביר את התשלומים לקופתה של המשיבה.

3.         לכל אורך הדיונים בעתירה, לא העלה העותר כל טענה לפיה לאור האמור בסעיף 13(א) לתקנון המשיבה, עמדה לו תקופה נוספת להעברת התשלומים למשיבה. אדרבא, העותר ברוב הגינותו הודה קבל עם ועדה, כי היה מודע לתאריך האמור, אלא שטען בפנינו כי מועד זה הינו מועד שרירותי, שנקבע באופן שרירותי על ידי המשיבה ולפיכך אין לראות בו כתורה מסיני.

4.         זאת ועוד, העותר כלל לא סבר שלפי לשון התקנון עומדת לזכותו תקופה נוספת שבה הוא רשאי לעכב  את התשלומים בקופתו ולהעבירם אף לאחר "המועד הקובע".

5.         הפרשנות שלי תקנון המשיבה, לפיה יכול ועמדה לזכותו של העותר תקופה נוספת כאמור, הוצעה לעותר במהלך הדיון הנוסף על ידי בין הדין שדן בבקשתו.

6.         אן בידי לקבל פרשנות כזאת. פרשנות מסוג זה מרוקנת מכל תוכן את המסגרת הנורמטיבית שהונהגה על ידי המשיבה, לבחון במועד מסויים ולקבוע את מספר החברים במועדונים. ואם תרצה לצקת פרשנות מסוג זה, הרי שלטעמי המועד הקובע הינו למעשה 30 בנובמבר, על מנת שכל התשלומים יתקבלו כסדרם עד ליום 31 בדצמבר באופן שיאפשר למשיבה לבחון באותו יום את מספר החברים.

7.         על העותר והמועדונים האחרים החוסים תחת המשיבה להעביר את דמי החבר המשולמים למשיבה באמצעות המועדונים בהקדם האפשרי. לדעתי, מתקין התקנון, שרצה להבטיח העברת כספים אלה למשיבה, תחום את התקופה שבתוכה חייב המועדון להעביר כספים אלה למשיבה. לטעמי, אין כלום בין כה לבין החובה שהכספים האמורים יתקבלו בידי המשיבה עד ליום 31 בדצמבר על מנת שהיא תביא בחשבון את אותו חבר לצורך בחינת מספר החברים במועדון.

8.         מעבר לכך, פרשנות כאמור צריכה להידחות, שכן היא אינה מתיישבת עם הראיות שהובאו בפני בית הדין ואינה תואמת אפילו את עמדת המתדיינים, שהרי לא העלו אותה כלל לאורך כל הדיונים, וכן משום שהדיון הנוסף אינו יכול לשמש זירה להעלאת טענות חדשות, שלא הועלו במסגרת הדיונים הקודמים.

9.         סיכומו של דבר, שאף אני סבור, כי מהטעמים שפורטו בהחלטתו של עו"ד נגריס ומהטעמים לעיל, יש לדחות את העתירה.

10.       בשולי הדברים אוסיף המלצה, כי המשיבה תפיץ בקרב חבריה חוזר המרענן את נוהל בחינת עמידת החברים בתנאי החברות, לרבות העובדה שיילקחו בחשבון אך ורק מועמדים שהתשלומים בגינם נתקבלו בפועל בקופת המשיבה עובר ליום 31 בדצמבר.

11.       בהתאם להחלטת רוב חברי הרכב זה של בית הדין – העתירה נדחית.

ניתן היום: 29.11.2012

גבריאל הייק, עו"ד

 

תמצית דעת המיעוט כפי שביטא זאת עו"ד בנימין קיסלר:

מאחר שהזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד, ומאחר שסעיפים 10 ו-12 לתקנון ההי"ל שוללים את זכות ההצבעה. אמנם הדבר אפשרי לפי חוק העמותות, אבל כששוללים זכות כה יסודית צריך לפרש את הסעיפים בצורה מצמצמת ודווקנית.

אין בידי לקבל את טענת העותר לפיה הוא הוטעה ע"י ההי"ל לחשוב שהוא עומד במבחן 30 החברים "במועד הקובע" משטענה זו לא הוכחה בפנינו אלא נטענה בעלמא. עם זאת, נחה דעתי שבמקרה הנדון, לנוכח נסיבותיו, עמד העותר במבחן תום הלב.

פירוש לפיו על הכספים להיכנס לקופת ההי"ל עד ליום 31.12, גם אם אלו שולמו למועדון במהלך חודש דצמבר לאחר 2.12 ומחזקים בידו כדין, למשך התקופה הקבועה בסעיף 13(ב9 לתקנון תרוקן את סעיף 13(ב) מכל תוכן, בהקשר זה, ותהווה בגדר פרשנות שיש בה מ שום התעלמות או אף ביטול הוראות הסעיף.

אינני מוצא כל קושי חשבונאי לפיו התשלום בגין השנה המסתיימת ביום 31.12 יועבר לאחר תאריך זה.

הוראות סעיף 13(ב) לתקנון מעוררות מספר קשיים במישור המעשי והחורגים אף מעבר לסוגיה נשוא עתירה זו. כך למשל, מ תעורר קושי לחבר במועדון אשר שילם את דמי החבר באמצעות המועדון ומבקש לקבל שירותים שונים בהי"ל (כמו למשל רישום לתערוכה בינ"ל, והצאת תעודות יוחסין וכו') בעוד שהמועדון מחזיק בדמי חבר אלו במשך 30 ימים, עפ"י זכותו כאמור בסעיף 13(ב) לתקנון.

Calendar

אוקטובר 2020
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pages

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? ספטמבר 10, 2020
   Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide אוגוסט 15, 2020
   Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings יולי 16, 2020
   Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference יוני 9, 2020
   Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide מאי 14, 2020
   Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • What’s the best WordPress comment plugin to use? אפריל 13, 2020
   Wondering whether to use WordPress comment plugin or go with the native option? Here are our thoughts and recommendation on which one to choose. The post What’s the best WordPress comment plugin to use? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations מרץ 17, 2020
   What better way to gain more subscribers and grow your email list than with a little help of a top WordPress newsletter plugin, right? Only, with so many of them on the market – which one to choose? The post Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog דצמבר 17, 2019
   Eager to learn how to monetize your WordPress site or blog in an easy way? Read our guide and learn all about it! The post Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music נובמבר 15, 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) אוקטובר 1, 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

  Archives

  כתובת: רח' המסגר 6 קומה 1, אור יהודה

  ת.ד. 162 אור יהודה 6025101

  טלפון : 03-672-71-74
  פקס :   03-672-71-73

  קבלת קהל :

  יום א' – 16:00-18:00
  יום ב' – 09:00-11:00
  יום ג' – 09:00-11:00
  יום ד' – 15:00-17:00

  מענה טלפוני:
  ֿימים א',ב',ג',ד'
  בין השעות 12:00-14:00