!-- Facebook Pixel Code -->

אגדה ושמה מנצל

הכלבנות הישראלית לא הייתה נראית כפי שהיא נראית היום בלי רודולף ורודולפינה מנצל, שני אנשי אקדמיה שעלו ארצה מאוסטריה לפני מלחמת העולם השנייה והקימו בה את ראשית הכלבנות הממוסדת.
"עולם הכלב", מאי-יוני 1987
 
שניהם נולדו על סף העשור האחרון של המאה הקודמת. הוא בן למשפחה אמידה מבוהמיה, היא בת למשפחה וינאית ותיקה. פרופסור מנצל גדלה בצלה של אם חורגת ובתקופה שבה גדולתה של בת היתה יותר בחיצוניותה ובהליכותיה, מאשר בכושרה האינטלקטואלי. אולם, מגיל צעיר לא אלה היו התחומים בהם הצטיינה. היא היתה מרדנית, לא קיבלה מוסכמות ללא בחינה ובדיקה אנליטית חריפה. כישוריה בתחום המתמטיקה והמדעים המדויקים פתחו לפניה את שערי האוניברסיטה, שם למדה כימיה. בתקופה זו באו לביטוי שלושה זרמי מחשבה, שהעסיקו אותה מילדות: החשיבה המדעית – במחקר, שאיפה לתיקון חברתי – בסוציאליזם, ופתרון לשאלה היהודית – בציונות. בעקשנות דרשה להתקבל לארגון הסטודנטים הציונים "תאודור הרצל" שהיה סגור בפני נשים. בגלל התבלטותה האינטלקטואלית ומרצה, שבא לביטוי בפעילות בתנועת הנוער הציונית "בלאו-וויס", החליטו לקבלה. המתנגד היחיד היה רופא צעיר – ד"ר רודולף מנצל. רודולפינה ורודולף נישאו בשלהי מלחמת העולם הראשונה, הנישואים היו עתידים להיות חשוכי ילדים. הזוג עקר מווינה ללינץ, שבאוסטריה עילית, שם עבדו במקצועותיהם – הוא כרופא, היא ככימאית, ורכשו כלב, בוקסר זכר ושמו "מאוגלי".
 
"מאוגלי" הגיע בראשיתה של תקופה חדשה בכלבנות. בני הזוג נפגשו עם הממסד הכלבני ונדהמו מהחשיבה השמרנית של אנשים רבים וטובים, שלא טרחו לבדוק אמפירית את הפולקלור על תכונות הכלבים ודרכי האילוף והאימון שנמסרו מדור לדור. כאמונים על חשיבה מדעית ובשיא שליטתו של הפוזטיביזם הלוגי, לא יכלו לקבל גישה כזו. הם לא היו יחידים, בעולם הכלבנות בגרמניה היו להם שותפים לדעה ולמרד בדמותם של בטגר ומוסט, שפעלו במסגרת המשטרה הגרמנית. אחת ה"אגדות" שרווחו היתה כי חוש הריח של הבוקסר פגום בהכרח, וזאת בגלל אפו הקצר. המנצלים העזו לשאול "האם זה באמת כך?" וניגשו להכין תכנית אימון שיטתית, תוך ביקורת וניתוח תמידי של תהליך האילוף. התוצאה היתה שהצליחו להציג בפני העולם הכלבני כלב בוקסר מגשש, אשר הוכיח כי בניגוד לדעה המקובלת יש ביכולתו לגשש על המרכיב של ריח אינדיבידואלי של קומפלקס הריח של העקבה.
 
בשנות העשרים והשלושים פרסמו בני הזוג מנצל כ-70 עבודות וספרים בתחום הקינולוגיה, הסוקרים קשת רחבה של נושאים בתחום ההתפתחות, ההתנהגות, האימון והאילוף, בתחום החושים ושימושם לצורכי האדם, תורשה של תכונות וטיפוח, גנטיקה ופיזיולוגיה, ביות והירארכיה חברתית, על עקרונות אילוף וספרי הדרכה. מעבודותיהם החשובות ביותר: "הגור וסביבתו" מעקב אחר התפתחותם של גורים מיום לידתם עד גיל שלושה-ארבעה חודשים. "מבחן אופי לכלבים צעירים שלא מגזעי כלבי הציד" –  ספר שבו הגדירו ומיינו תכונות ויצרים והתוו דרך לאבחון התפתחותם. עבודה זו שימשה בסיס לספרים של בודינגבאום וסיפרלה. זו עבודה נחשונית אשר תקפה עד עצם היום הזה.
 
נחשונית היתה כאמור גם עבודתם בתחום הגישוש, שעקרונותיה המנחים פורסמו בספר "כושר ההרחה של הכלב בשירות האנושות". עקרונות אילוף נוסחו בספר העברי "חינוך כלבים ואילופם". נקדים את המאוחר ונזכיר את הספר "כלבי הפריה" מעקב והסתכלות על צורתם והתנהגותם של הכלבים הפראים למחצה, המסתובבים סביב יישובי אדם קבועים וארעיים, אשר מתוכם טיפחו את גזע הכנעני המוכר כיום במשפחת הגזעים בעולם כולו. 
אשר לתרומתם של המנצלים לכלבנות בארץ. "המדינה – זה אני" – באותה מידה אפשר לומר שבמשך תקופה שלמה – הכלבנות הישראלית – זה המנצלים. מבלי לגרוע מחלקם של החברים הרבים שתרמו ופעלו רבות, הרי המנצלים הם שקבעו את פני הכלבנות מרגע עלותם ארצה בשנת 1939 ועד שהלכו מאיתנו. עוד לפני עלותם, בזמן סיור בארץ בשנת 1934, החלו בארגון קורסים וימי עיון לנוהגים ושלחו לארץ את חיל החלוץ של "בני שטן", בוקסרים ששימשו כלבי קרב והגנה, נשק יעיל ומעל לכל, נשק שלא היה צורך להחביאו ב"סליקים". בסיורם השני, ב-1937, קיימו קורס "יסודי" יותר בו השתתפו רבים וטובים מבני הנוער דאז, שלהם ולמשפחותיהם מעולם לא היה יחס כלשהו לכלבים. בהשפעתה הנמרצת של פרופ' מנצל הפך חלק ניכר למשוגעים לדבר.
 
בשנת 1939 עלו ארצה ובקרית מוצקין קם המכון ל"חקר כלבים ואילופם", שהפך למרכז הכלבנות בארץ. עם בואם החלו בסדרת ימי עיון , קורסים לנוהגים, קורסים למדריכים, ייעוץ לכל דכפין להדרכה והכוונה שניתנה לכל מי שרצה לקבל ולשמוע. הם עזרו גם בארגון הכלבנות הספורטיבית: היו בין מייסדי אגודת חובבי כלבים חיפה ומאוחר יותר הקימו את "ארגון נוהגי כלבי שירות".
 
מיד עם בואם פתחו את "פנקס היחוסין הארץ ישראלי", שהיה ספר שחור וגדול ממדים שחלק מדפיו נטו נטייה מופרזת לנטוש את מקומם – אולם ספר יוחסין היה, ונרשמו בו כל הכלבים הגזעיים שהיו אז בארץ.
 
בתחילה הופיעו רק "חוזרים כלבניים", לאחר מכן "עלוני הדרכה" (הראשון הוא "עלון הדרכה לטיפול בכלבה המתייחמת" שתוכנו אקטואלי ותקף גם כיום) ולבסוף, בשנת 1943, החל להופיע העיתון "הכלבן" שהופיע בצורה סדירה עד מלחמת השחרור. מתוך דפים אלה עולה ההיסטוריה של הכלבנות בארץ: ד"ר מנצל מדריכה ומרכזת כלבי רועים, מאלפת כלבי קשר, מפתחת שיטה חדשה לאילוף כלבים, לגילוי מוקשים – שיטה שהבריטים השתמשו בה במלחמת העולם השנייה באירופה ולאחר מכן נגד אלה שנתנו להם את השיטה: הכלבים לגילוי מוקשים של פרופ' מנצל הם שגילו "סליקים" לא מעטים של נשק ההגנה (אלתרמן הנציח זאת ב"טור השביעי"). אך המנצלים מצאו גם את התרופה הנגדית…
 
נערכו מבחנים לכלבי שמירה, כלבי קרב והגנה. ב"כלבן" פורסמו תקנוני ונוהלי המבחנים לכל מקצוע. מי שהיה זקוק לכלבי גישוש וזיהוי – יכול היה לפנות ולזכות בשירותים הטובים של ד"ר מנצל וכלבי הגישוש שלה – בראשם ברקה אוסטרית, "בליץ פון זמרינג" שמעולם לא טעה. ה"מכון" קיים קשרים עם עולם ומלואו, עם הצבא הבריטי, עם אנשים ממצרים, הודו, תורכיה, ארה"ב, אנגליה ועוד. באותו הזמן התנהלו במכון ניסויים והסתכלויות באילוף של "פנגה" התנה וחברתה שלא האריכה ימים, רינה השועלה. טיפחו וגידלו מתוך 4 טיפוסי הפריה של הכלב הכנעני, מפעל שכבר הוזכר לעיל ("כלבי הפריה").
 
מהתערוכות הראשונות בתחילת שנות ה-40 ועד סוף ימיהם היו המנצלים ז"ל הרוח החיה והשופטים העיקריים. בשנת 1950 הדריכו את קורס השופטים הראשון, שלצערנו רק שני קורסים נוספים התקיימו מסוגו בהדרכתם של המנצלים. עם זאת, אלה שהיו שופטי יופי וצורה לא חדלו מלהדגיש באוזניהם של משתתפי הקורסים הללו עד כמה נחוץ היה לקבוע תקן לאופי, דרישה שהעלו עוד בקונגרס הקינולוגי העולמי ב-1935. מבחן האופי כפי שפותח ע"י המנצלים עשוי היה לשמש בסיס למבצע כזה.
 
עם קום המדינה הפך המכון לבסיס של יחידת הכלבים בצה"ל ולידה גם יחידת הכלבנים של משטרת ישראל. פרופ' מנצל פנתה לאפיקים חדשים: היא הקימה את המכון להתמצאות העיוור וניידותו, אשר ממנו יצאו כלבי הנחייה הראשונים והיחידים שאומנו בארץ באותה תקופה.
 
עד סוף ימיהם היו המנצלים פעילים בכל שטחי הכלבנות בישראל ועמדו בקשר עם כלבנים וחוקרים בחו"ל, בינהם לורנץ, סקוט, פוקס, היידגר ואחרים. באמצע שנות השישים הוענק לרודולפינה – כאשה ראשונה באוניברסיטת ת"א – התואר פרופסור-חבר, ופרופ' מנצל הקימה את הקתדרה הראשונה לפסיכולוגיה של בעלי חיים במסגרת החוג לפסיכולוגיה באוניברסיטת ת"א.
 
משנפטר בעלה, ד"ר רודולף מנצל, הוכתה פרופ' מנצל מכה קשה ושנתיים אחריו, ב-1973, בגיל 89 נפטרה האגדה ששמה רודולפינה מנצל.
 
את עבודתם ומחקריהם של הזוג יש לראות כעבודת צוות. כל אשר עשו בשטח המחקר הכלבני לא ניתן היה לביצוע ע"י אחד מהם בלבד. אם היתה זו פרופ' מנצל שהיתה אולי יותר מקורית, בעלת רעיונות וכושר ניתוח אנליטי מעולה יותר, הרי היה זה הוא אשר הביא סדר בבליל העובדות שנאספו ובמסקנות האימפולסיביות וניסח אותן בבהירות והעבירן במבחן ההיגיון הביקורתי. לא ניתן להפריד את עבודתם בכל השטחים מהשקפות עולמם החברתית ומהכשרתם המדעית – פרופ' מנצל ככימאית, ד"ר מנצל כרופא בשירות האנושות. דומני שאופייני ביותר הוא קטע הפתיחה לספר "כושר ההרחה של הכלב בשירות האנושות" (1930):
 
"נראה לנו הדבר כבילתי אפשרי להרצות את דברינו מבלי להיכנס תחילה למספר בירורים עקרוניים בשאלת התבונה אצל בעלי-החיים. אין ביכולתנו לתת כאן סקירה על התוהו ובוהו של דעות ותורות מדעיות סותרות. סקירה כזו היתה רק מבלבלת במקום מבהירה. משחק המילים שמאחוריהן לא תמיד ניצבים מושגים, עכ"פ לא מושגים מוגדרים כהלכה – משחק זה, השכיח כל כך, מופיע במדע תמיד במקום ששוררים עדיין אי-בהירויות ובמקום שדעות מיושנות משמשות מכשול בדרך להכרה. במקרה כזה אין מבחינים ביער ההכרה מרוב עצי התיאוריה, הסתכלויות בודדות וניסיון להסביר הסתכלויות אלו מונעים תשקיף מבהיר על מכלול הבעיות."
 
חלק נכבד ממה שלימדו אותנו המנצלים צץ כאן בתוך ובין השיטין. כך הצורך בחשיבה בהירה והגדרה מדויקת של מושגים תוך הדגשת התוכן והמשמעות שהם מייצגים, הנכונות לבחון כל עובדה ומחשבה לגופה, האומץ לערער על מה שנראה כבלתי מבוסס או בלתי הגיוני אף אם הדברים באים מפי סמכות מוכרת (כפי שעשו זאת עם פאבלוב). ומאידך – הנכונות והאומץ להשתמש במושגים בלתי מקובלים אף אם אין להם עדיין ביסוס עובדתי ומדעי כשנראה להם הדבר טוב ומועיל מבחינה מעשית (יצירת "WORKING CONCEPTS") זאת תוך מודעות שמושגים אלו יפים לשימוש לתחום מוגדר וזמני בלבד.
 
הם דגלו בהסתכלות מדויקת ובהקדשת תשומת לב לפרטים זעירים בעבודתם עם בעלי-חיים, כשהם רואים אותו כחלק אינטגרלי של סביבתו וראו בנסויי מעבדה סטריליים מקור לטעויות רבות והשקפות מעוותות. שוב ושוב אנו מוצאים בכל עבודה וניסוי, בכל תדריך ואימון את החיפוש ל"מקור אפשרי של טעויות". זאת תוך הכרה שלא תמיד עיקר החשיבות בהתניה (השתלשלות הגירויים) או בתנאים שהניסיון מעוניין ליצור לעיתים דווקא כל אותן השפעות צדדיות שאין לו שליטה עליהן או שאינו מבחין בהן והמידה שבה הוא מצליח לנטרל את השפעתן, הן הקובעות את תוצאות הניסוי ומהימנותו. מתוך הכרה זו צמחה הדרישה המופיעה בכל תדריך לאילוף ואימון כלבי שירות לשימושיהם השונים, להעמיד את הכלבים במהלך האימון בכל אותם התנאים אשר הם עשויים לעמוד בהם בעבודתם המעשית.
 
אחד מחמשת "עקרונות האילוף" כפי שנכתב בספר "חינוך כלבים ואילופם" הוא: "כל כלב הוא אישיות בפני עצמו" כזאת העריכו דרס. מנצל את בעלי החיים וכך התייחסו אליהם, אולם עם על חיבתם לכלב לא שכחו אף פעם – ויעיד תוכן הקטע דלעיל – כי הכלב אינו מטרה בפני עצמה, וכל קיומו איתנו מטרתה אחת – שירות האדם.

Calendar

אוקטובר 2020
א ב ג ד ה ו ש
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Pages

Recent Comments

  RSS Meks Blog

  • How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? ספטמבר 10, 2020
   Did you know you can use the WordPress autoposting plugin for your content efforts and improve not only your time management but your business and visibility as well? The post How to use WordPress autoposting plugin to improve your visibility and SEO? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide אוגוסט 15, 2020
   Looking for ways and means to create a personal branding site? Well, look no further ’cause we’re giving away all the how-to’s to do it yourselves! The post How to create a personal branding site? Step-by-step DIY guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings יולי 16, 2020
   Let’s take a look at some of the must-have WordPress content plugins and tools to use to improve both your UX and rankings. The post Top 15 WordPress content plugins and tools to improve your visibility and rankings appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference יוני 9, 2020
   Missed WCEU 2020 and all the exciting stuff from there? Here are all the key takeaways and main points to remember so, take notes! The post WCEU 2020 recap – key takeaways from the biggest online WordPress conference appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide מאי 14, 2020
   Wondering how can you change WordPress username once you set up your blog or site? Read all about it in our helpful guide! The post How to change the WordPress username? An easy step-by-step guide appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • What’s the best WordPress comment plugin to use? אפריל 13, 2020
   Wondering whether to use WordPress comment plugin or go with the native option? Here are our thoughts and recommendation on which one to choose. The post What’s the best WordPress comment plugin to use? appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations מרץ 17, 2020
   What better way to gain more subscribers and grow your email list than with a little help of a top WordPress newsletter plugin, right? Only, with so many of them on the market – which one to choose? The post Top 12 WordPress Newsletter plugin recommendations appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog דצמבר 17, 2019
   Eager to learn how to monetize your WordPress site or blog in an easy way? Read our guide and learn all about it! The post Top 3 proven methods to monetize your WordPress site or blog appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music נובמבר 15, 2019
   What are the top WordPress audio player plugins to choose from for your next music or podcast project? Take your pick from our suggestions! The post Top 8 WordPress audio player plugins to enhance your podcast or music appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic
  • How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) אוקטובר 1, 2019
   How (and why) to add Instagram to WordPress and see more benefits from that match? We give you all the details and tools to do it successfully yourself! The post How to add Instagram photo feed to your WordPress site (in 5 minutes!) appeared first on Meks.
   Ivana Cirkovic

  Text

  Distinctively utilize long-term high-impact total linkage whereas high-payoff experiences. Appropriately communicate 24/365.

  Archives

  כתובת: רח' המסגר 6 קומה 1, אור יהודה

  ת.ד. 162 אור יהודה 6025101

  טלפון : 03-672-71-74
  פקס :   03-672-71-73

  קבלת קהל :

  יום א' – 16:00-18:00
  יום ב' – 09:00-11:00
  יום ג' – 09:00-11:00
  יום ד' – 15:00-17:00

  מענה טלפוני:
  ֿימים א',ב',ג',ד'
  בין השעות 12:00-14:00