המדרשה לכלבנות

קורס "מבוא לכלבנות 2017" ייפתח ביום ג', 14במארס 2017 באולם ההרצאות של ההתאחדות לכלבנות באור יהודה.

הקורס יתקיים בעיקר בימי ג', אך מדי פעם גם ביום ו'. שעות הלימוד בין 18:30 ל-22:00 (בימי חול) ובין 10:00 ל-14:00 בימי ו'.

דרישות לקבלת תעודת גמר:

  • השתתפות ב-80% מההרצאות

  • השתתפות בסדנאות

  • ביצוע פעילות בתערוכה בינלאומית אחת ותערוכת חוג אחת לפחות

  • בציון סופי משוקלל 65 לפחות

לידיעת הנרשמים:

סדר ההרצאות עלול להשתנות בהתראה קצרה יחסית עקב נסיבות שאינן תלויות בהנהלת המדרשה לכלבנות. כמו כן, יתקיימו סדנאות שאינן רשומת בתוכנית הלימודים.

בעת ההרשמה, מתבקשים כל התלמידים להעביר למשרדי ההי"ל את תקנון ההתנהגות כשהוא חתום. מי שלא יחתום על הטופס לא יורשה להשתתף בקורס.

שכר הלימוד הוא 2,600 ₪ לחברי חוגים/מועדונים

לבירורים בנושא תוכן ותנאי הלימוד נא לפנות ליהודית ומריוס וולף, מרכזי הקורס, בטלפון 03-6735522.
ניתן גם לפנות אל יוסי גיא, יו"ר המדרשה לכלבנות, במייל
 yossi.dogshows@gmail.com  או לטלפון 054-8046430

מערכת השעות של קורס מבוא לכלבנות 2017


תקנון התנהגות - נא לחתום ולשלוח להי"ל

טופס תשלום - נא למלא את הפרטים ולשלוח להי"ל

יש לשלוח את הטפסים לכתובת
ikc@bezeqint.net
הנהלת המדרשה לכלבנות:
מר יוסי גיא, יו"ר
גב' אנה פטימקו, מזכירה
ד"ר ישראל ברגר
מר אסף מורן
גב' רלי שטרצר
דר' יהודית וולף
מר מריוס וולף
גב' גלי סוקולובסקי

 
כל הזכויות שמורות לההיל - 2012©
Created by RightClick