הודעה חשובה מטעם ועדת הגידול
ועדת הגידול המדעית
 
15/01/2017
 
הודעה מועדת הגידול לכל המגדלים
 
ועדת הגידול מבקשת לציין כי על המגדלים לכבד את תקנון הגידול של ההי"ל (נוהל גידול) ואת תקנוני הגידול המשלימים של מועדון הגזע הרלוונטי.
 
ועדת הגידול רואה בחומרה כל מקרה שמגדל עושה הרבעה/המלטה  בניגוד לתקנונים אלה ומבקש אישור חריג בדיעבד.
 
ועדת הגידול לא תיתן עוד  "הנחות" ולא תאשר חריגים לאחר ביצוע העבירה אלא אם תמצא סיבה מאוד מוצדקת!
 
לידיעתכם
 
ועדת הגידול
 
צילם: יוסי גיא
 
 
 
כל הזכויות שמורות לההיל - 2012©
Created by RightClick