החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית האחרונה של ההי"ל: חובה על בעל ההמלטה לכלול בטופס ההמלטה הנ"ל (בין אם הוא דיגיטלי ובין אם הוא ידני) את כל הפרטים המלאים והמדוייקים של בעלי הגורים (קריא: שם מלא, כתובת, טלפון, דוא"ל.) בהעדר פירוט זה תעוכב הפקת התעודות לשגר עד להחלטת ועדת גידול בנדון
12/07/2016
0
 
 
 
כל הזכויות שמורות לההיל - 2012©
Created by RightClick