דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
מועדונים

המועדון הישראלי לכלבי ספניאל

יו"ר המועדון: מריוס וולף, 03-673-55-22  או054-421-97-91  

מזכירת המועדון וחברת ועד: דר' יהודית וולף   054-655-66-10 , 

גזברית המועדון וחברת ועד : ליליאנה גוטמן, 054-478-81-41


מרכזת גזע קוקר ספניאל אמריקאי וחברת ועד: עידית רייכנר, 054-212-28-42  
מרכזת גזע קוקר ספניאל אנגלי וחברת ועד:  דר' יהודית וולף, 054-655-66-10
מרכזת גזע ספרינגר ספניאל  וחברת ועד: טלי יהודה, 052-384-21-09

חברת ועד: נורית שיחור, 054-534-89-79
חברת ועד: ג'יאנה לוין , 050-449-00-69

ועדת ביקורת: עו"ד אלברט טייב050-865-20-21 ,

גזעי המועדון:

קוקר ספניאל אמריקאי
קוקר ספניאל אנגלי
ספרינגר ספניאל אנגלי
וולש ספרינגר ספניאל

אתר המועדון www.israel-spaniel-club.org.il 
כתובת אימייל המועדןspaniel_il@hotmail.com