דלג למרכז העמוד (מקש s) דלג לעמוד יצירת קשר (מקש 7) דלג לעמוד מפת האתר (מקש 8) דלג לעמוד נגישות (מקש 9)
מועדונים

המועדון הישראלי לכלבי ספניאל

יו"ר המועדון וחבר ועד: מריוס וולף, 03-673-55-22  או054-421-97-91  

מזכירת המועדון וחברת ועד: דר' יהודית וולף, 054-655-66-10 

גזברית המועדון וחברת ועדליליאנה גוטמן, 054-478-81-41

מקדמת גזע קוקר ספניאל אמריקאי וחברת ועד: עידית רייכנר, 054-212-28-42  

מקדמת גזע קוקר ספניאל אנגלי וחברת ועד:      דר' יהודית וולף, 054-655-66-10
מקדמת גזע ספרינגר ספניאל  וחברת ועד:        טלי יהודה, 052-384-21-09

חברת ועד
: נורית שיחור, 054-534-89-79
חברת ועד: ג'יאנה לוין , 050-449-00-69

ועדת ביקורת: עו"ד אלברט טייב050-865-20-21 ,

גזעי המועדון:

קוקר ספניאל אמריקאי
קוקר ספניאל אנגלי

ספרינגר ספניאל אנגלי
וולש ספרינגר ספניאל

לגוטו רומניולו

כלב מים ספרדי

כלב מים פורטוגזי

אתר המועדון www.israel-spaniel-club.org.il 
כתובת אימייל המועדןspaniel_il@hotmail.com